Ulga na prototyp

Ulga na prototyp pozwala odliczyć nawet 30% sumy kosztów poniesionych na produkcję próbną wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Koszty produkcji próbnej – czyli jakie?

Koszty produkcji próbnej obejmują wydatki poniesione na:

  • zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej;
  • ulepszenie środków trwałych w celu uruchomienia produkcji próbnej;
  • zakup materiałów i surowców

Wprowadzanie produktu na rynek – co możesz odliczyć?

Ulga na prototyp umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na:

  • badania i ekspertyzy
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów
  • uzyskanie zezwoleń na obrót i innych obowiązkowych zezwoleń
  • badania cyklu życia produktu
  • systemy weryfikacji technologii środowiskowych

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty kwalifikowane uprawniające do skorzystania z ulgi na prototyp

Przygotujemy symulacje i wyliczenia oszczędności wynikających ze skorzystania z ulgi

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi na prototyp oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości