Ulga sponsoringowa

Ulga sponsoringowa, czyli tzw. ulga na CSR, to mechanizm, który ma na celu wsparcie podmiotów działających w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na działalność kulturalną, współpracę z uczelniami wyższymi oraz sponsoring sportowy.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z odliczenia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy działających w Polsce, zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek.

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności.  

Wydatki kwalifikowane

Wsparcie szkolnictwa wyższego:

  • finansowanie stypendiów dla studentów za wyniki w nauce lub w sporcie
  • finansowanie stypendiów naukowych dla doktorantów
  • koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
  • finansowanie wynagrodzeń studentów odbywających staże i praktyki

Sponsoring działalności sportowej:

  • finansowanie działalności klubu sportowego
  • finansowanie stypendiów sportowych
  • sponsoring imprez sportowych (niebędących masowymi imprezami sportowymi)

Wsparcie działalności kulturalnej:

  • finansowanie instytucji kultury
  • finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystycznepubliczne szkoły artystyczne

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty kwalifikowane uprawniające do skorzystania z ulgi sponsoringowej

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego dokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865