Ulgi i odliczenia w PIT za 2022 rok

W deklaracji PIT za 2022 r. pojawiają  się nowe ulgi podatkowe i odliczenia. Jednocześnie podatnicy będą mogli skorzystać z dotychczas dostępnych preferencji.

Ulgi i odliczenia za 2022 r.:

Darowizny, np. na organizację pożytku publicznego, krwiodawstwo, walkę z COVID-19, komputery przenośne.

Pozostałe odliczenia od dochodu/przychodu, np. ulgi na terminal, prototyp, robotyzację, internet, rehabilitacyjna, badawczo-rozwojowa, składki na ubezpieczenia społeczne.

Odliczenia od podatku, np. ulga na dziecko, ulga abolicyjna.

Korzyści

Obniżenie kwoty podatku dochodowego poprzez skorzystanie z dostępnych ulg oraz odliczeń po spełnieniu określonych warunków.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy, z jakich ulg i odliczeń w PIT za 2022 r. mogą Państwo skorzystać;

Wskażemy, która z dostępnych preferencji będzie najbardziej korzystnym rozwiązaniem;

Dokonamy analizy posiadanej dokumentacji;

Przygotujemy roczne rozliczenie podatkowe dla obcokrajowców zatrudnionych w Polsce i personelu delegowanego do pracy za granicą;

Przygotujemy roczne rozliczenie podatkowe dla rezydentów uzyskujących dochody z różnych źródeł w Polsce i za granicą;

Skoordynujemy proces rozliczeń podatkowych za granicą we współpracy z tamtejszymi kancelariami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582