Wartości niematerialne i prawne

Wsparcie z zakresu cen transferowych

Jesteś właścicielem wartości niematerialnych i prawnych?

Planujesz je przenieść (np. sprzedaż, aport) lub udostępnić na rzecz podmiotów (w formie np. licencji, świadczenia usług, sprzedaży towarów)? Na każdym etapie (planowanie, wdrożenie, realizacja) warto wziąć pod uwagę aspekty podatkowe dotyczące cen transferowych (TP), które zabezpieczą Twój biznes.

Korzyści biznesowe wynikające z analizy w zakresie cen transferowych

 • zabezpieczenie przed  ryzykami podatkowymi w zakresie TP
 • zabezpieczenie przed sankcjami KKS dla członków zarządu
 • efektywna realizacji transakcji z perspektywy biznesowej
 • właściwe zidentyfikowanie roli cen transferowych w kreowaniu łańcucha wartości dodanej

Na co warto zwrócić uwagę na każdym etapie transakcji?

Etap I

Koncepcja

Nasze wsparcie:

 • Analiza właściciela ekonomicznego i właściciela prawnego
 • Analiza DEMPE w celu rynkowej alokacji zysku pomiędzy podmiotami

Nasze wsparcie:

 • Przygotowanie możliwych scenariuszy udostępnienia WNiP oraz rekomendacji z perspektywy TP
 • Analiza profili funkcjonalnych podmiotów, zakresu i specyfikacji współpracy pod kątem TP
 • Analiza transakcji pod kątem zasadności i substancji biznesowej

Nasze wsparcie:

 • Zidentyfikowanie i analiza planowanych rozliczeń w związku z udostępnianiem lub transferem WNiP
 • Przeprowadzenie analiz benchmarkingowych w celu określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia

Etap II

Wdrożenie rozliczeń

Nasze wsparcie:

 • Weryfikacja bezpieczeństwa modeli rozliczeń dotyczących WNiP
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk TP związanych z WNiP

Nasze wsparcie:

 • Przeprowadzenie analiz benchmarkingowych określających rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Wsparcie w wyborze właściwego poziomu wynagrodzenia bezpiecznego z perspektywy TP

Nasze wsparcie:

 • Przygotowanie zapisów umownych (zakresu współpracy i metod rozliczeń) pod kątem cen transferowych
 • Weryfikacja zapisów umowy z perspektywy TP

Nasze wsparcie:

 • Identyfikacja transferów WNiP wymagających analizy z perspektywy TP
 • Analiza przenoszonych WNiP w celu zabezpieczenia pod kątem konieczności lub nie wypłaty wynagrodzenia restrukturyzacyjnego tzw. exit fee
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk TP związanych z transferem WNiP
 • Przygotowanie kalkulacji opłaty tzw. exit fee z tytułu transferów restrukturyzacyjnych

Nasze wsparcie:

 • Weryfikacja zapisów umowy dot. zakresu transferu oraz wyceny WNiP z perspektywy TP

Etap III

Realizacja

Nasze wsparcie:

 • Analiza i identyfikacja obowiązków z zakresu cen transferowych
 • Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami benchmarkingowymi
 • Przygotowanie grupowej dokumentacji Master File
 • Przygotowanie dokumentacji restrukturyzacyjnej dla transferów WNiP
 • Cykliczna weryfikacja rozliczeń/postanowień transakcyjnych

Zapraszamy do kontaktu

Powiązane usługi