W najbliższych miesiącach podatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019, obejmujących m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, oraz uzupełnienie i złożenie do KAS informacji o cenach transferowych (tj. formularzy TP-R).

Ze względu na złożoność procesu raportowania oraz fakt, że na wypełnienie tych obowiązków zostało coraz mniej czasu, Zespół TP MDDP przygotował dwie autorskie aplikacje ułatwiające przygotowanie dokumentacji cen transferowych (Smart.TP) oraz wypełnienie formularza TP-R (Smart.TP-R).

W programie spotkania

Przedstawienie użyteczności i funkcjonalności aplikacji

Smart.TP, która pozwala na:

  • wypełnienie formalnych obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.;
  • automatyzację i przyspieszenie procesu przygotowywania dokumentacji cen transferowych;
  • sprawne przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby kontroli podatkowej;
  • samodzielne stworzenie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi przepisami z zakresu cen transferowych.

Smart.TP-R, która pozwala na:

  • poprawne uzupełnienie formularza TP-R bez konieczności weryfikacji treści przepisów oraz objaśnień;
  • zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu wypełniania, a następnie złożenia formularza TP-R;
  • usprawnienie procesu zarządzania informacjami podatkowymi;
  • dochowanie należytej staranności i archiwizację danych na potrzeby kontroli podatkowej;
  • zidentyfikowanie i ograniczenie ryzyk z zakresu cen transferowych w oparciu o raport generowany przez aplikację Smart.TP-R.
Prelegenci
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter