W programie spotkania

1. Korekty cen transferowych – zagadnienia ogólne:

  • definicja korekt cen transferowych – przesłanki uznania danego rozliczenia za korektę cen transferowych – na przykładzie wydanych interpretacji i wyroków,
  • istota i cel dokonywania korekt cen transferowych,
  • warunki wskazane w art. 11e Ustawy o CIT dotyczące korekt cen transferowych.

2. Konsekwencje podatkowe (na gruncie podatku CIT oraz VAT), wynikające z faktu uznania danego rozliczenia za korektę cen transferowych:

  • moment ujęcia danego rozliczenia w wyniku podatkowym,
  • prawidłowe rozliczenie korekty cen transferowych –  faktura VAT czy nota?

3. Kontrowersyjne zapisy projektu objaśnień podatkowych dotyczących korekt cen transferowych i stanowisko Forum Cen Transferowych dotyczące projektu tych objaśnień

Prelegenci
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter