Jednymi z częściej występujących transakcji, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, są transakcje finansowe, związane np. z pozyskaniem/udzieleniem finansowania wewnątrzgrupowego, emisją/objęciem obligacji, czy też udzieleniem/otrzymaniem poręczeń/gwarancji wewnątrzgrupowych.

Realizowanie transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu odpowiednich progów dokumentacyjnych, wymaga od podatników przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz analiz cen transferowych. Praktyka pokazuje, że nie zawsze wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, dla tego typu transakcji, jest oczywiste. Podatnicy często mają trudność z odpowiednią analizą/udokumentowaniem transakcji finansowych, w tym z opracowaniem czy aktualizacją analiz cen transferowych.

Mając na uwadze rozterki podatników, dotyczące transakcji finansowych, już 8 września 2021 roku o godzinie 10:00 zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego omówimy najważniejsze aspekty związane z transakcjami finansowymi w świetle przepisów z obszaru cen transferowych.

W programie spotkania

1. Wytyczne OECD dla transakcji finansowych – jakie mają przełożenie na polskich
podatników?

2. Analiza cen transferowych dla transakcji finansowych, w tym:

  • sposoby opracowywania analiz cen transferowych – dane ofertowe, dane z baz danych czy statystyki NBP,
  • sprawdź czy masz prawidłowy i aktualny benchmark – najczęściej popełniane błędy w przypadku opracowywania analiz cen transferowych dla transakcji finansowych,
  • aktualizacja analiz cen transferowych – czy aktualizacja analiz po 3 latach jest zasadna?

3. Poręczenia, gwarancje, ustanawianie zabezpieczeń – czy brak wynagrodzenia zawsze
oznacza nierynkowość?

4. Transakcje finansowe w TP-R 2020 – podsumowanie zmian w zakresie raportowania.

Prelegenci
  • Magdalena Dymkowska, starszy menedżer w Zespole Cen Transferowych
  • Aleksandra Markiewicz, menedżer w Zespole Cen Transferowych
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter