Wsparcie w ramach postępowań karnych i karnych skarbowych

Dlaczego to ważne?

Częste zmiany przepisów podatkowych i ich znaczne skomplikowanie prowadzi do tego, że podatnicy coraz częściej popełniają błędy w deklaracjach podatkowych  lub niedopełniają niektórych obowiązków podatkowych. To z kolei wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika.

Jak możemy pomóc?

Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania karnego skarbowego oraz doradzamy podmiotom, które mogły stać się ofiarą przestępstw gospodarczych.

Przygotowujemy strategie procesowe i reprezentujemy klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Reprezentujemy podmioty pokrzywdzone przestępstwami gospodarczymi.

Doradzamy w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

Opracowujemy wewnętrzne procedury służące zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem.

Doradzamy w postępowaniach wewnętrznych mających na celu wykrycie i ustalenie przyczyn nieprawidłowości.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl