Wsparcie w ramach postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych

Dlaczego to ważne?

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające należą do jednych z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych postępowań podatkowych. Ich uciążliwość wynika z ograniczonych praw podatników w ramach postępowania, a jednocześnie szerokiego wachlarza narzędzi egzekwowania zaległości, jakim dysponują organy skarbowe.

Jak możemy pomóc?

Podejmiemy działania zmierzające do wstrzymania wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Będziemy reprezentować Państwa firmę na każdym etapie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających (przygotujemy zarzuty, skargi na czynności egzekucyjne, zażalenia, wnioski o wyłączenie spod egzekucji, skargi do sądów administracyjnych oraz weźmiemy udział w czynnościach egzekucyjnych).

Postaramy się, aby postępowanie egzekucyjne było prowadzone w jak najmniej uciążliwy dla Państwa sposób.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl