Zakład budowlany

Podatnicy prowadzący zagranicą prace budowlane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy powinni liczyć się z możliwością powstania na terenie tego obcego państwa zakładu podatkowego, a co za tym idzie, z obowiązkiem opodatkowania zysków tego zakładu za granicą. W przypadku powstania zagranicznego zakładu budowlanego, kluczowym jest odpowiednie przypisanie temu zakładowi zysków. W tym celu przyjmuje się fikcję, zgodnie z którą do zakładu przypisuje się takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał podobną działalność jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach ze spółką macierzystą.

Niezależnie od tego, że podatnik i jego zakład formalnie nie są odrębnymi jednostkami i nie zawierają umów (np. na wzajemne świadczenie usług czy na zakup/sprzedaż towarów) – są podmiotami powiązanymi zgodnie z definicją powiązań określoną w ustawie o CIT. Skoro zatem podatnik i jego zagraniczny zakład są podmiotami powiązanymi, to przypisanie dochodu (straty) do zagranicznego zakładu stanowi transakcję kontrolowaną i podlega przepisom z zakresu cen transferowych, na co także trzeba zwrócić uwagę.

W czym możemy pomóc?

  • Zweryfikujemy czy na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania realizacja kontraktu budowlanego za granicą powoduje powstanie zakładu podatkowego.
  • Jeżeli taki powstał, zwrócimy uwagę na poprawność rozliczeń podatkowych, w tym miejsce ich opodatkowania oraz prawidłową alokację przychodów i kosztów.
  • Zweryfikujemy czy zyski zakładu zostały przypisane/ ustalone na warunkach rynkowych,
  • Pomożemy właściwe wypełnić wszystkie obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Magdalena Dymkowska

Partner
E: Magdalena.Dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261