Zapisz się na Newsletter

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Zaznacz co Cię interesuje (możesz wybrać więcej niż jedną kategorię):
Zgłaszając chęć otrzymywania materiałów informacyjnych od MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 jako administratora danych osobowych („MDDP") oraz od podmiotów z grupy MDDP udostępniają Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe niezbędne do otrzymywania materiałów. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) od MDDP oraz podmiotów z grupy MDDP, w tym materiałów informacyjnych (np. informacji o organizowanych szkoleniach i spotkaniach branżowych, broszur informacyjnych związanych z działalnością MDDP), materiałów promocyjnych i marketingowych. *
Wyrażam zgodę na używanie przez MDDP oraz podmioty z grupy MDDP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
Każda z powyższych zgód udzielana jest dobrowolnie i może być odwołana w każdym czasie.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak spowoduje natychmiastowe wstrzymanie wysyłania Państwu materiałów informacyjnych od MDDP za pośrednictwem środków komunikacji, których dotyczyła wycofana zgoda.
Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 („MDDP”) oraz podmioty z grupy MDDP. Informacje na temat celów, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw znajdują się w Polityce Prywatności.