Audyt Funkcji Podatkowych

Dlaczego to ważne?

Audyty wewnętrzne pozwalają na ocenę, a następnie zwiększenie skuteczności procesów będących przedmiotem badania. Audyt funkcji podatkowej umożliwia ocenę jakości procesów i procedur w zakresie rozliczania podatków, a także pozwala na podjęcie stosownych działań mających na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych.

Przeprowadzane regularnie, Audyty Funkcji Podatkowych umożliwiają identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka i zapobieganie przyszłym problemom oraz przyczyniają się do znacznego ograniczenia luk w funkcji podatkowej organizacji, co w konsekwencji minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podatkowych.

Tym samym, audyt podatkowy jest nie tylko narzędziem kontroli, ale również kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem i doskonalenia procesów w organizacji.

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzenie audytu funkcji podatkowej, obejmuje analizę stosowanych praktyk i obowiązujących procedur podatkowych, włącznie z przeprowadzeniem odpowiednich testów. Wynikiem prac będzie raport z audytu funkcji podatkowych wraz z wnioskami i rekomendacjami w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl