Automatyzacja formularza IFT-2R

Niektóre transakcje z podmiotami zagranicznymi (nierezydentami) wiążą się z koniecznością wypełnienia specjalnego formularza – IFT-2R. Chodzi m.in. o płatności z tytułu odsetek, dywidend, opłat licencyjnych oraz określonych przepisami niektórych usług niematerialnych.

O ile sam formularz IFT-2R liczy trzy strony, o tyle przedsiębiorcy wykonujący wiele transakcji w ciągu roku muszą się nastawić na żmudny proces wypełniania deklaracji za cały rok podatkowy, co wiąże się z przeliczaniem płatności w walucie obcej na złote oraz wyszczególnianiem konkretnych dat płatności.

Termin na złożenie formularza IFT-2R  przypada (dla podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym) na 31 marca, a niezłożenie w terminie informacji IFT-2R stanowi wykroczenie skarbowe.

Niezłożenie w terminie informacji IFT-2R stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny (do ok. 60 tys. zł).

Korzyści

Rozwiązaniem jest wykonywane przez MDDP zautomatyzowane wypełnianie formularzy i zbiorcze przesyłanie ich organowi podatkowemu. Procedura taka daje konkretne korzyści:

  • Oszczędność czasu i kosztu administracyjnej czynności wypełniania formularza IFT-2R
  • Zarządzenie ryzykiem podatkowym – mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki przy wypełnianiu formularza
  • Łatwe przeliczanie danych finansowych z waluty obcej na PLN.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia i wysyłania IFT-2R:

  • wypełnimy formularze w oparciu o dane z Państwa systemu finansowego,
  • przekażemy Państwu gotowe do wysyłki formularze wraz z udostępnioną aplikacją eDek,
  • na Państwa życzenie podpiszemy i wyślemy formularze organowi podatkowemu w Państwa imieniu (na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa)
  • wygenerujemy wysłane formularze z potwierdzeniem UPO

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Mazurkiewicz

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.mazurkiewicz@mddp.pl
T: (+48) 505 169 749

Powiązane usługi