B2B po nowemu

Wpływ Polskiego Ładu na przedsiębiorców

W Sejmie znajduje się już zaktualizowany projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projekty dotyczą m.in. częściowego "złagodzenia" podwyżki składki zdrowotnej dla osób samozatrudnionych (B2B). Jednak pomimo zmian stracą przede wszystkim osoby rozliczające się 19-procentowym podatkiem liniowym. Do tego trzeba również dodać skokowy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne od 2022 r. (wzrost o blisko 10%). W związku z tym warto przeanalizować i rozważyć inne dostępne formy opodatkowania przedsiębiorców, w tym zryczałtowany podatek dochodowy. Poniżej prezentujemy informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców B2B.

W czym możemy pomóc osobom na B2B?

  • Wyliczymy, jak „Polski Ład” wpłynie na poziom wynagrodzeń netto osób na B2B.
  • Wesprzemy przedsiębiorców w zakresie oceny skutków podatkowych „Polskiego Ładu” i pomożemy wybrać efektywną formę opodatkowania dochodów (przychodów) od 2022 r. (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
  • Przeanalizujemy obecny / przyszły model współpracy z osobami na B2B pod kątem zarządzania ryzykiem podatkowym (PIT, ZUS, CIT oraz VAT) po stronie spółki i przedsiębiorców.

Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców (informacje i kalkulacje na podstawie projektu nowelizacji z 8 września 2021 r.) Rozliczenie dochodów 19-proc. podatkiem liniowym / skalą podatkową

  • Całkowite zniesienie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Po zmianie składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od uzyskanego dochodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczania społeczne, jeżeli nie zostały odliczone jako koszt podatkowy) i wyniesie:
Forma opodatkowania Stawka podatku Wysokość składki zdrowotnej
Podatek liniowy 19% 4,9% dochodu
Skala podatkowa 17%/32% 9% dochodu

Tak ustalona składka NFZ nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. minimalna składka NFZ wyniosłaby 270 zł.

  • W efekcie zmiany nastąpi realne zwiększenie obciążeń podatkowo-składkowych dla przedsiębiorców rozliczających się 19% PIT liniowym do poziomu nawet 24 % dochodów (lub do 28% – w przypadku przedsiębiorców objętych 4% daniną solidarnościową), a dla rozliczających się wg skali podatkowej – do 41% dochodów (a nawet do 45% z uwzględnieniem daniny solidarnościowej).

Rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • Całkowite zniesienie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne byłaby płacona w ramach 3 progów przychodowych, a jej wysokość byłaby powiązana z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (według prognoz ma ono wynieść w 2022 r. ok. 5900 zł):
Próg kwotowy (przychód) Wysokość składki zdrowotnej
Do 60 000 zł 9% składka liczona od 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna wyniosłaby ok. 380 zł).
Pomiędzy 60 001 zł a 300 000 zł 9% składka liczona od 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna wyniosłaby ok. 530 zł).
Powyżej 300 001 zł 9% składka liczona od równowartości 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna wyniosłaby ok. 950 zł).

Uwaga! Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dostępny dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą w formie działalności jednoosobowej oraz w formie spółki cywilnej i spółki jawnej osób fizycznych. Jeden z warunków to przychody z działalności za rok poprzedni nieprzekraczające 2 mln euro (w przypadku spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych należy uwzględnić przychody wszystkich wspólników).

Wysokość stawek ryczałtu jest uzależniona od kategorii świadczonych usług.
W większości przypadków stawki wahają się od 8,5% przychodów do 17% przychodów (17% stawka przy wykonywaniu tzw. wolnych zawodów).

W wielu przypadkach ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie generować niższe obciążenia podatkowo – składkowe niż 19% PIT liniowy lub rozliczenie wg skali.

Przykład - porównanie skutków Polskiego Ładu dla różnych form opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej

 

Roczny przychód (zł)Wybrana forma rozliczeniaRoczne wynagrodzenie netto w 2022 r. (zł)Zmiana w stosunku do obecnego poziomu (zł)
180 000 (15 000 / mies.)Skala podatkowa120 800-5 000
19% PIT liniowy126 000-8 700
Ryczałt134 500-6 900
240 000 (20 000 / mies.)Skala podatkowa156 200-10 400
19% PIT liniowy171 700-11 600
Ryczałt*185 500-6 900

* Założyliśmy 15-proc. stawkę ryczałtu.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Powiązane usługi

Powiązane treści