Współpraca w formie B2B

Ciągłe zmiany w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych, ale też postęp technologiczny, mają istotny wpływ na kształt i dynamikę rynku zatrudnienia w Polsce. Umowa o pracę pozostaje podstawową formułą zatrudnienia. Niemniej coraz częściej menedżerowie oraz specjaliści podejmują współpracę w ramach bardziej elastycznych rozwiązań, takich jak np. umowy B2B, kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne. Osoby rozpoczynające, jak też kontynuujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej, muszą podjąć szereg decyzji, które wpływają na ich biznes. Decyzje te dotyczą również sfery podatkowej, a w szczególności wyboru optymalnej formy opodatkowania, która ma wpływ nie tylko na wysokość podatku, ale też wysokość składek płaconych do ZUS.

W czym możemy pomóc osobom na B2B?

  • Wyliczymy, jak zmiana formy współpracy wpłynie na poziom wynagrodzeń „na rękę”.
  • Pomożemy wybrać efektywną formę opodatkowania dochodów (przychodów) – (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) dla nowych przedsiębiorców, jak też i osób kontynuujących działalność.
  • Przeanalizujemy obecny/przyszły model współpracy z osobami na B2B pod kątem zarządzania ryzykiem podatkowym (PIT, ZUS, CIT, VAT, odpowiedzialność karno-skarbowa, MDR) po stronie spółki i przedsiębiorców.

Formy opodatkowania a podatek dochodowy i składka zdrowotna

Przedsiębiorcy zasadniczo mają do wyboru trzy podstawowe formy opodatkowania.

Są to:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Każda z tych form opodatkowania ma swoją specyfikę i swoje własne stawki podatkowe. Co więcej, od 2022 r., forma opodatkowania wpływa również na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest „domyślną” formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Charakteryzuje się ona:

  • kwotą wolną od podatku (do 30.000,00 PLN w skali roku),
  • progresywnością (podatek do 120.000,00 PLN wynosi 12%, a powyżej tej kwoty – 32%),
  • dostępnością (nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej formy opodatkowania).

Dodatkowo skala podatkowa zapewnia podatnikom możliwość skorzystania z największej liczby ulg i preferencji podatkowych (np. ulga na dziecko, ulga internetowa, możliwość rozliczenia z małżonkiem).

Cechą charakterystyczną skali podatkowej jest również względnie najwyższa składka zdrowotna – co do zasady 9% dochodu.

Podatek liniowy

Decydując się na podatek liniowy przedsiębiorcy nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku. Nie zapłacą też 32% podatku PIT. Podatek liniowy wynosi bowiem 19% dochodu bez względu na jego wysokość.

W stosunku do skali podatkowej, przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą też – co do zasady – niższą składkę zdrowotną: 4,9% dochodu. Dodatkowo mają oni możliwość pomniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu maksymalnie o 11.600,00 PLN zapłaconej składki zdrowotnej.

Forma ta niesie ze sobą szereg ograniczeń dla przedsiębiorców. Nie skorzystają oni z części ulg podatkowych, ani nie rozliczą się wspólnie z małżonkiem. Dodatkowo z tej formy opodatkowania nie skorzystają m.in. przedsiębiorcy, którzy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy świadczą usługi, które odpowiadają czynnościom wykonywanym na podstawie umowy o pracę w tym samym roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Stawka podatku przy ryczałcie uzależniona jest od rodzaju wykonywanych usług i najczęściej waha się pomiędzy 8,5% a 17%, choć może być również dużo niższa.

Decydując się na wybór ryczałtu, przedsiębiorcy powinni pamiętać, że opodatkowaniu – w odróżnieniu od skali i podatku liniowego – podlega przychód. Ryczałtowcy nie mają prawa do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów.

Na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podatnicy nie skorzystają też z większości ulg podatkowych, ani nie rozliczą się z małżonkiem.

Korzystnie za to wygląda sposób obliczania składki zdrowotnej. Jest ona zryczałtowana i w 2024 r. wynosi:

Próg kwotowy (przychód)Wysokość składki zdrowotnej dla osób na B2B na ryczałcie
Do 60 000 PLN
9% x 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku
(kwota składki  miesięcznej w 2024 r. –419,46 PLN).
Pomiędzy 60 001 zł a 300 000 PLN
9% x 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku
(kwota składki miesięcznej w 2024 r. – 699,11 PLN).
Powyżej 300 000 PLN
9% x 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku
(kwota składki miesięcznej w 2024 r. – 1.258,39 PLN).

Dodatkowo ryczałtowcy mogą pomniejszyć przychód podlegający opodatkowaniu o kwotę 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dostępny dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą w formie działalności jednoosobowej oraz w formie spółki cywilnej i spółki jawnej osób fizycznych. Jeden z warunków, który trzeba spełnić, to przychody z działalności za rok poprzedni nieprzekraczające 2 mln euro (w przypadku spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych należy uwzględnić przychody wszystkich wspólników).

Dodatkowo z ryczałtu nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy świadczą usługi, które odpowiadają czynnościom wykonywanym na podstawie umowy o pracę w tym samym oraz poprzednim roku podatkowym.

Poglądowa analiza porównawcza poszczególnych form opodatkowania

2024
Forma opodatkowaniaObciążenia fiskalne
(podatek/ryczałt+ZUS+NFZ)
Dochód netto
(rok)
Przychód – 10.000,00 PLN / mc (120.000,00 PLN / rok); 1.000,00 PLN / mc KUP + składki ZUS
Skala podatkowa33.161,00 PLN74.839,00 PLN
Podatek liniowy38.668,00 PLN69.332,00 PLN
Ryczałt (15%)40.910,00 PLN67.090,00 PLN
Przychód – 15.000,00 PLN / mc (180.000,00 PLN / rok); 2.000,00 PLN / mc KUP + składki ZUS
Skala podatkowa46.876,00 PLN109.124,00 PLN
Podatek liniowy49.561,00 PLN106.439,00 PLN
Ryczałt (15%)49.910,00 PLN106.090,00 PLN
Przychód – 30.000,00 PLN / mc (36.000,00 PLN / rok); 5.000,00 PLN / mc KUP + składki ZUS
Skala podatkowa105.916,00 PLN194.084,00 PLN
Podatek liniowy83.059,00 PLN216.941,00 PLN
Ryczałt (15%)83.118,00 PLN216.882,00 PLN

* Kalkulacje poglądowe – nie uwzględniają osobistej sytuacji podatników (preferencje podatkowe/ZUS, prawo do ulg, inne źródła dochodów).

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: agnieszka.telakowska-harasiewicz@mddp.pl
T: (+48) 503 971 849

Powiązane usługi

Powiązane treści