Cyberbezpieczeństwo (cybersecurity)

W erze gospodarki cyfrowej cyberbezpieczeństwo nabiera szczególnego znaczenia. Możliwość zapewniania skutecznej ochrony danych, systemów i procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi jest fundamentem, który pozwala na zbudowanie efektywnego bezpiecznego systemu zarządzania kwestiami podatkowymi w organizacji.

Jak możemy Państwu pomóc?

  • Zdefiniowanie docelowego modelu zarządzania funkcją podatkową właściwego dla Państwa organizacji;
  • Przegląd i analiza istniejących systemów, procesów i procedur w celu określenia jego kompletności, bezpieczeństwa i efektywności, a także w celu sformułowania spójnego systemu zarządzania zgodnością i funkcją podatkową;
  • Analiza umów z dostawcami poszczególnych rozwiązań z obszaru IT w celu zapewniania odpowiedniego poziomu wsparcia i bezpieczeństwa z Państwa perspektywy.

Korzyści dla klienta

Wdrożenie efektywnego i bezpiecznego systemu zarządzania obszarem podatków wymaga zastosowania takich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które zminimalizują ryzyko zakłóceń lub nieprawidłowości w procesach wpływających na rozliczenia podatkowe organizacji.

Korzyści:

Bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa organizacji i osobom nią zarządzającym – w szczególności członkom zarządu;

Kontrola i efektywność procesów – poprawa kontroli nad przepływem informacji i dokumentacji podatkowej, a w efekcie możliwość usprawnienia procesów podatkowych i zwiększenie efektywności zarządzania kwestiami podatkowymi w organizacji;

Wiarygodność – zapewnienie dokładności, kompletności i rzetelności informacji podatkowych, a w efekcie zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi i minimalizacja ryzyka naruszeń;

Spójność systemu – zintegrowanie procedur podatkowych w spójny i kompleksowy system.

Nasze wybrane doświadczenia

W ramach MDDP wspieraliśmy szereg podmiotów, liderów rynku w Polsce w swoich obszarach, w ocenie przyjętych rozwiązań IT pod kątem ich kompletności, efektywności i bezpieczeństwa. W efekcie zapewnialiśmy wsparcie w usprawnieniu przez nich ich systemu zarządzania kwestiami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Klaudyna Matusiak-Frey

Starszy Konsultant | Doradca podatkowy
E: klaudyna.matusiak-frey@mddp.pl
T: (+48) 503 972 897