Częściowo odpłatne świadczenia

Benefit dla pracownika, ryzyko podatkowe dla pracodawcy

Czy w Państwa organizacji pracownicy lub współpracownicy otrzymują jakiekolwiek świadczenia od firmy, za które ponoszą tylko częściową odpłatność lub nie płacą nic? Chodzi o takie benefity jak np.:

 • opieka medyczna,
 • ubezpieczenia,
 • karty wstępu na siłownię,
 • bilety na wydarzenia kulturalne lub sportowe,
 • abonamenty w kawiarniach,
 • szkolenia językowe,
 • kursy gotowania,
 • zabiegi masażu,
 • konsultacje psychologiczne.
Uwaga – jeśli firma oferuje pracownikom powyższe lub podobne świadczenia za częściową odpłatnością, to musi je prawidłowo wykazywać dla celów podatkowych.

Problem z VAT

Szczególnie istotny jest niedawny wyrok NSA w tej sprawie (sygn. I FSK 230/18), zgodnie z którym pracodawca powinien wykazywać podstawę opodatkowania podatkiem VAT częściowo odpłatnych świadczeń w ich wartości rynkowej.

Jaki to może mieć wpływ na Państwa firmę?

Skoro częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników / współpracowników trzeba wykazywać dla potrzeb VAT w wartości rynkowej, to mogą się Państwu nasuwać praktyczne wątpliwości:

 • Czy należy skorygować rozliczenia za okresy przeszłe?
 • Czy wykazywanie pełnej wartości świadczenia dotyczy również abonamentów medycznych i ubezpieczeń grupowych?
 • Czy deklaracje i ewidencje VAT okazały się nierzetelne?
 • Czy zmiana wykazywanej wartości świadczeń będzie miała wpływ na proporcję odliczenia VAT?
 • Czy problem dotyczy również świadczeń współfinansowanych z ZFŚS?

Ryzyka w PIT i ZUS

Świadczenia na rzecz pracowników / współpracowników to również konieczność odpowiedniego zadeklarowania ich wartości dla celów PIT i ZUS. Powstaje zatem pytanie: według jakich zasad należy je wycenić dla potrzeb podatków pracowniczych, zwłaszcza w kontekście powyższego wyroku?

Warto pamiętać, że przy określonych założeniach wartość niektórych benefitów może zostać w całości lub w części zwolniona z oskładkowania i / lub opodatkowania PIT. Dotyczy to w szczególności świadczeń częściowo odpłatnych (np. pakietów medycznych, kart sportowych, ubezpieczeń na życie).

Na co warto zwrócić uwagę w CIT?

Wydatki firmowe, które służą budowaniu relacji z pracownikami czy zleceniobiorcami, to szybko rozwijający się obszar. Dlatego każdorazowo niezbędna jest ocena, w jakim zakresie działania firmy będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu, a w jakim nie będzie ich można tak zakwalifikować.

Jak możemy Państwu pomóc?

Wydatki firmy inne niż wynagrodzenia, a związane z szeroko rozumianym zatrudnieniem, to zadanie nie tylko dla działu kadr. W ostatnich miesiącach pojawiły się nowe rodzaje aktywności pracodawców. Skutki podatkowe występują nie tylko w zakresie prawa pracy, ale też w wielu obszarach podatkowych. Dlatego proponujemy ocenić wymogi i obowiązki łącznie we wszystkich obszarach fiskalnych: VAT, PIT, ZUS i CIT.

Pomożemy:

 1. zidentyfikować te świadczenia, które można wyłączyć z opodatkowania VAT,
 2. określić, które ze świadczeń i na jakich warunkach mogą być objęte zwolnieniem z PIT czy ZUS, lub być w ogóle traktowane jako niestanowiące przychodu,
 3. ustalić zobowiązanie w PIT i ZUS, jeżeli zwolnienie nie może być zastosowane,
 4. opracować uzasadnienie zakwalifikowania możliwie największej części wydatków pracowniczych jako kosztu w CIT.

Dzięki naszemu całościowemu podejściu uzasadnienie i kwalifikacja przyjmowane w każdym z tych obszarów będą spójne.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Powiązane usługi

Powiązane treści

Wszystko o Polskim Ładzie 2.0. Co już wyjaśniono, a co wciąż budzi wątpliwości [PORADNIK]

Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszy się dolna stawka skali podatkowej. Zniknie ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany lub według karty podatkowe. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.

Opublikowany w minionym tygodniu projekt zakłada przede wszystkim zmiany w trzech ustawach: o PIT, zdrowotnej i o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w samym Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Wyrównanie za ulgę
– Likwidacja preferencji dla klasy średniej nie oznacza automatycznie, że kwota ulgi odliczonej przy poborze zaliczek na PIT w pierwszej połowie 2022 r. definitywnie przepadnie i trzeba będzie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP. Zwraca bowiem uwagę na zaproponowane w projekcie wprowadzenie mechanizmu wyrównującego, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też – konsekwentnie – skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). Gdyby więc przy rozliczeniu rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu).

Jeżeli przy tych założeniach ktoś byłby korzystniej opodatkowany niż po zmianach,które są teraz  projektowane, to naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w ciągu 14 dni od złożenia zeznania, a sama różnica będzie traktowana na równi z nadpłatą i zostanie zwrócona.
– Takie rozwiązanie będzie adresowane do podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, gdy przychody te będą mieściły się w przedziale objętym obecnie ulgą dla klasy średniej, tj. od 68 412 zł do 133 692 zł- – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Czytaj WIĘCEJ

Polski Ład. MF rozwiewa kolejne wątpliwości w sprawie zmiany formy opodatkowania

Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszy się dolna stawka skali podatkowej. Zniknie ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany lub według karty podatkowe. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.

Opublikowany w minionym tygodniu projekt zakłada przede wszystkim zmiany w trzech ustawach: o PIT, zdrowotnej i o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w samym Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Wyrównanie za ulgę
– Likwidacja preferencji dla klasy średniej nie oznacza automatycznie, że kwota ulgi odliczonej przy poborze zaliczek na PIT w pierwszej połowie 2022 r. definitywnie przepadnie i trzeba będzie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP. Zwraca bowiem uwagę na zaproponowane w projekcie wprowadzenie mechanizmu wyrównującego, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też – konsekwentnie – skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). Gdyby więc przy rozliczeniu rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu).

Jeżeli przy tych założeniach ktoś byłby korzystniej opodatkowany niż po zmianach,które są teraz  projektowane, to naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w ciągu 14 dni od złożenia zeznania, a sama różnica będzie traktowana na równi z nadpłatą i zostanie zwrócona.
– Takie rozwiązanie będzie adresowane do podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, gdy przychody te będą mieściły się w przedziale objętym obecnie ulgą dla klasy średniej, tj. od 68 412 zł do 133 692 zł- – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Czytaj WIĘCEJ

Ministerstwo finansów idzie na rękę ryczałtowcom

Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszy się dolna stawka skali podatkowej. Zniknie ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, ryczałt ewidencjonowany lub według karty podatkowe. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.

Opublikowany w minionym tygodniu projekt zakłada przede wszystkim zmiany w trzech ustawach: o PIT, zdrowotnej i o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w samym Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Wyrównanie za ulgę
– Likwidacja preferencji dla klasy średniej nie oznacza automatycznie, że kwota ulgi odliczonej przy poborze zaliczek na PIT w pierwszej połowie 2022 r. definitywnie przepadnie i trzeba będzie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP. Zwraca bowiem uwagę na zaproponowane w projekcie wprowadzenie mechanizmu wyrównującego, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też – konsekwentnie – skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). Gdyby więc przy rozliczeniu rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu).

Jeżeli przy tych założeniach ktoś byłby korzystniej opodatkowany niż po zmianach,które są teraz  projektowane, to naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w ciągu 14 dni od złożenia zeznania, a sama różnica będzie traktowana na równi z nadpłatą i zostanie zwrócona.
– Takie rozwiązanie będzie adresowane do podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, gdy przychody te będą mieściły się w przedziale objętym obecnie ulgą dla klasy średniej, tj. od 68 412 zł do 133 692 zł- – zwraca uwagę Rafał Sidorowicz.

Czytaj WIĘCEJ