Częściowo odpłatne świadczenia

Benefit dla pracownika, ryzyko podatkowe dla pracodawcy

Czy w Państwa organizacji pracownicy lub współpracownicy otrzymują jakiekolwiek świadczenia od firmy, za które ponoszą tylko częściową odpłatność lub nie płacą nic? Chodzi o takie benefity jak np.:

 • posiłki dla pracowników, zapewnienie posiłków i karty lunchowe
 • opieka medyczna,
 • ubezpieczenia,
 • karty sportowe,
 • bilety na wydarzenia kulturalne lub sportowe,
 • abonamenty w kawiarniach,
 • służbowy sprzęt do użytku prywatnego,
 • służbowy samochód do celów prywatnych,
 • dofinansowanie do szkoleń, nauki języków,
 • zniżki i bony zakupowe,
 • paczki świąteczne,
 • dodatkowy płatny urlop,
 • praca zdalna/hybrydowa,
 • opieka medyczna dla zwierząt,
 • programy kafeteryjne.
 • kursy gotowania,
 • zabiegi masażu,
 • konsultacje psychologiczne.
Uwaga – jeśli firma oferuje pracownikom powyższe lub podobne świadczenia za częściową odpłatnością, to musi je prawidłowo wykazywać dla celów podatkowych.

Ryzyka w PIT i ZUS

Świadczenia na rzecz pracowników / współpracowników to również konieczność odpowiedniego zadeklarowania ich wartości dla celów PIT i ZUS. Powstaje zatem pytanie: według jakich zasad należy je wycenić dla potrzeb podatków pracowniczych, zwłaszcza w kontekście powyższego wyroku?

Warto pamiętać, że przy określonych założeniach wartość niektórych benefitów może zostać w całości lub w części zwolniona z oskładkowania i / lub opodatkowania PIT. Dotyczy to w szczególności świadczeń częściowo odpłatnych (np. pakietów medycznych, kart sportowych, ubezpieczeń na życie).

Problem z VAT

Szczególnie istotny jest wyrok NSA w tej sprawie (sygn. I FSK 230/18), zgodnie z którym pracodawca powinien wykazywać podstawę opodatkowania podatkiem VAT częściowo odpłatnych świadczeń w ich wartości rynkowej, a nie tylko kwotę należną od pracownika.

Jaki to może mieć wpływ na Państwa firmę?

Skoro częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników / współpracowników trzeba wykazywać dla potrzeb VAT w wartości rynkowej, to mogą się Państwu nasuwać praktyczne wątpliwości:

 • Czy należy skorygować rozliczenia za okresy przeszłe?
 • Czy wykazywanie pełnej wartości świadczenia dotyczy również abonamentów medycznych i ubezpieczeń grupowych?
 • Czy deklaracje i ewidencje VAT okazały się nierzetelne?
 • Czy zmiana wykazywanej wartości świadczeń będzie miała wpływ na proporcję odliczenia VAT?
 • Czy problem dotyczy również świadczeń współfinansowanych z ZFŚS?

Z kolei korzystny sposób interpretacji przepisów dotyczących przekazywania upominków dla pracowników zaprezentował Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 listopada 2022 r. w sprawie C‑607/20 GE Aircraft Engine Services, w którym stwierdził, że nieodpłatne wydanie pracownikom bonów jako nagród w ramach programu motywacyjnego nie stanowi świadczenia usług opodatkowanego VAT, ponieważ nie następuje na potrzeby prywatne.

Na co warto zwrócić uwagę w CIT?

Wydatki firmowe, które służą budowaniu relacji z pracownikami czy zleceniobiorcami, to szybko rozwijający się obszar. Dlatego każdorazowo niezbędna jest ocena, w jakim zakresie działania firmy będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu, a w jakim nie będzie ich można tak zakwalifikować.

Jak możemy Państwu pomóc?

Wydatki firmy inne niż wynagrodzenia, a związane z szeroko rozumianym zatrudnieniem, to zadanie nie tylko dla działu kadr. W ostatnich miesiącach pojawiły się nowe rodzaje aktywności pracodawców. Skutki podatkowe występują nie tylko w zakresie prawa pracy, ale też w wielu obszarach podatkowych. Dlatego proponujemy ocenić wymogi i obowiązki łącznie we wszystkich obszarach fiskalnych: VAT, PIT, ZUS i CIT w ramach naszej usługi BENEFIT REVIEW.

Pomożemy:

 1. określić, które ze świadczeń i na jakich warunkach mogą być objęte zwolnieniem z PIT czy ZUS, lub być w ogóle traktowane jako niestanowiące przychodu,
 2. ustalić zobowiązanie w PIT i ZUS, jeżeli zwolnienie nie może być zastosowane,
 3. zidentyfikować te świadczenia, które można wyłączyć z opodatkowania VAT,
 4. opracować uzasadnienie zakwalifikowania możliwie największej części wydatków pracowniczych jako kosztu w CIT.

Dzięki naszemu całościowemu podejściu uzasadnienie i kwalifikacja przyjmowane w każdym z tych obszarów będą spójne.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 86

Powiązane usługi

Powiązane treści