Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Spory podatkowe

Czasy kontroli „na ślepo” powoli odchodzą do lamusa. Obecnie organy podatkowe dysponują szeregiem narzędzi analitycznych, które pozwalają na precyzyjne typowanie podmiotów podlegających kontroli. Wprowadzane są również nowe przepisy zapewniające organom podatkowym coraz szersze uprawnienia w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, a pracownicy urzędów wykazują dużą specjalizację. W ostatnich latach stale rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz wysokość nieprawidłowości ustalanych przez organy podatkowe. Coraz częściej kontrolowane są duże podmioty, co daje większe prawdopodobieństwo ściągalności podatku.

To wszystko pokazuje, że podatnicy powinni być dobrze przygotowani do ewentualnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Odpowiednio wcześniej powinni zadbać o to, aby wiedzieć, w jaki sposób postępować w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych, jak również ustalić, jakie są uprawnienia urzędników.

Bardzo ważnym jest również, żeby podatnicy przyjmowali proaktywną postawę w trakcie kontroli i na bieżąco wyjaśniali wszelkie wątpliwości pojawiające się po stronie organów podatkowych. Podatnicy powinni wykazywać odpowiednią inicjatywę dowodową i zapewnić, aby w aktach sprawy znajdowały się wszelkie informacje potwierdzające stanowisko podatników (na etapie sądów administracyjnych nie może być już prowadzone postępowanie dowodowe).

Kluczowe obszary kontroli

VAT

- dochowanie należytej staranności

- stosowanie stawki 0% i innych stawek obniżonych

- transakcje międzynarodowe (np. WDT i eksport)

- stałe miejsce prowadzenia działalności

- kasy rejestrujące i fakturowanie

- usługi finansowe i zwolnienia

- zwroty VAT

CIT

- podatek u źródła

- rozliczenie kosztów usług niematerialnych

- klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

- zwolnienia podatkowe

- płatności pasywne

- stawki podatkowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)

- warunki do skorzystania z ulg podatkowych (estoński CIT, ulga B+R i IP-Box)

PIT i ZUS

- umowy B2B, dzieło, zlecenia i o pracę z właścicielem spółki z o.o.

- programy motywacyjne, konkursy i programy lojalnościowe

- nieodpłatne świadczenia

- 50% koszty podatkowe dla pracowników

- delegowanie do pracy w UE/poza UE; świadczenia w podróżach służbowych

- legalność pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce; nielegalne lub pozorne zatrudnienie

Ceny transferowe

- analizy cen transferowych

- usługi niematerialne

- transakcje finansowe

- WNiP (właściciel ekonomiczny i prawny, analiza DEMPE)

- recharekteryzacja transakcji

- korekty cen transferowych

- restrukturyzacje i reorganizacje, długotrwałe straty podatkowe

Prawo celne

- klasyfikacja towarowa ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń elektronicznych

- preferencyjne pochodzenie celne

- wartość celna, w szczególności nietransakcyjna lub między podmiotami powiązanymi

- monitoring wydanych decyzji celnych

Akcyza

- klasyfikacja pojazdów pod kątem ustalenia obowiązków akcyzowych

- spełnienie wymogów do stosowania stawki 0

- spełnienie wymogów do stosowania zwolnień

- spełnienie wymogów do stosowania stawek obniżonych

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasz Zespół Sporów podatkowych oferuje kompleksowe wsparcie zarówno na etapie przygotowania, jak również w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych i po ich zakończeniu.

 • Wesprzemy Państwa organizację w przygotowaniu do kontroli podatkowej, tak aby przebiegła ona w sposób sprawny i możliwie bezstresowy.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za kontakty z organami podatkowymi, podczas których omówimy przebieg kontroli, wskażemy uprawnienia kontrolujących i obowiązki kontrolowanego.
 • Opracujemy wewnętrzną instrukcję dotyczącą zasad postępowania pracowników w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub czynności sprawdzających.
 • Opracujemy strategię procesową.
 • Będziemy prowadzić w Państwa imieniu komunikację z administracją skarbową.
 • Będziemy reprezentować Państwa jako pełnomocnicy na etapie kontroli.
 • Przygotujemy lub zweryfikujemy wyjaśnienia w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych.
 • Zweryfikujemy istniejące dokumenty pod kątem ich wykorzystania jako dowodów w toku kontroli.
 • Przygotujemy pisma procesowe przedstawiające argumentację potwierdzającą stanowisko podatnika.
 • Będziemy towarzyszyć Państwa firmie we wszystkich czynnościach dowodowych (m. in. w przesłuchaniach świadków i oględzinach).
 • Przygotujemy niezbędne pisma procesowe, w tym wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej, zażalenia.
 • Przygotujemy dalszą strategię postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (po zakończeniu kontroli).

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania i przekażemy dodatkowe informacje.

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) 501 733 720

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl
T: (+48) 600 816 431

Powiązane usługi

Powiązane treści