Kontrole podatkowe, czyli jak zminimalizować ryzyko sporu sądowego i uniknąć kar?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, podatnicy często stykają się z rosnącym ryzykiem kontroli podatkowych, które mogą prowadzić do długotrwałych i kosztownych sporów sądowych oraz nałożenia kar.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przebieg kontroli podatkowej z zakresu cen transferowych, z uwzględnieniem naszych wniosków i praktycznych wskazówek. W oparciu o nasze doświadczenie w prowadzeniu kontroli i postępowań wskażemy także, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko sporu sądowego.

Na podstawie przykładów i statystyk przedstawimy obszary, na które najczęściej zwracają uwagę organy oraz te, które są przez nie najczęściej podważane. W przykładach przedstawimy również dane liczbowe, wskazujące, z jakimi poziomami doszacowań mogą się wiązać działania organów podatkowych.

Zwrócimy również Państwa uwagę na najnowsze zmiany w KKS pod kątem obszaru cen transferowych, których znajomość jest niezbędna, aby uniknąć kar. Przedstawimy konsekwencje dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku niedopełnienia obowiązków cen transferowych.

 1. Przebieg kontroli oraz odpowiednie postępowanie wobec organów.
 2. Wskazówki jak zminimalizować ryzyko sporu sądowego.
 3. Najnowsze zmiany w KKS w zakresie TP – czyli o czym należy pamiętać.
 4. Na co zwracają uwagę organy podatkowe? – CASE STUDIES.
 5. Q&A: Dodatkowe pytania i odpowiedzi.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.
 • Dla przedstawicieli firm polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe z podmiotami powiązanymi są ważnym elementem procesu biznesowego.
 • Praktyczne przykłady stosowania i interpretacji przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom.
 • Poznanie praktycznych sposobów minimalizacji ryzyka związanego z karami KKS.
 • Zapoznanie się z obszarami zainteresowania organów w trakcie kontroli.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 • Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 7 dni.

 • Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Marta Klepacz

Starszy Menedżer
Email: marta.klepacz@mddp.pl
+48 533 889 036

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
Email: jakub.warnielo@mddp.pl
+48 600 816 431