Ministerstwo Finansów udziela kolejnych odpowiedzi dotyczących raportowania Country-by-Country

Jak informowaliśmy w naszym wpisie „Nowe (d)oświadczenia, czyli o czym należy pamiętać w cenach transferowych w bieżącym kwartale 2022 r.?, jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych jest złożenie powiadomienia CbC-P.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które składają informację o grupie podmiotów (tzw. raport CbC-R) w innym państwie niż Polska. W przypadku roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CbC-P upłynie niebawem, już 31 marca 2022 r.

W celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków w zakresie CbC Ministerstwo Finansów opublikowało piąte wydanie CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi. W informatorze uzupełniono odpowiedzi na pytania zawarte w wydaniu czwartym (z grudnia 2020 r.) oraz dodano nowe pytania podatników.

Omyłkowe CbC-P

W przypadku, gdy CbC-P zostało złożone, mimo braku obowiązku do jego złożenia (np. zostało omyłkowo złożone dla spółki konsolidowanej metodą praw własności), należy przesłać pismo wyjaśniające. Pismo powinno zawierać dane identyfikacyjne podmiotu, który złożył CbC-P, datę złożenia oraz krótki opis zaistniałej sytuacji.

Niedopełnienie obowiązku w terminie

Ministerstwo odniosło się również do sytuacji niedopełnienia obowiązku przekazania Szefowi KAS CbC-P. W takiej sytuacji podmioty mogą złożyć tzw. czynny żal.

Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym oraz jednoczesnego dopełnienia obowiązku informacyjnego, tj. przekazania zaległego CbC-P.

Kolejny rok – kolejne CbC-P

Jak podkreśla MF, nawet jeżeli dane jednostki dominującej, wskazane w CbC-P za poprzedni rok obrotowy, nie uległy zmianie, jednostka zależna ma obowiązek składać CbC-P co roku.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin, a raport CbC-R?

Jedno z pytań, jakie stawiali sobie podatnicy, dotyczyło zasadności uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin w raporcie CbC-R. Jak podaje MF, podatek ten nie mieści się w definicji podatku dochodowego i nie należy wykazywać jego wartości w CbC-R w polach Zapłacony podatek dochodowy oraz Należny podatek dochodowy.

Doceniając wsparcie Ministerstwa Finansów w rozwiewaniu wątpliwości podatników, należy pamiętać jednak, że informatory nie stanowią w Polsce źródła prawa a jedynie służą jako zbiór cennych wskazówek.

 

 

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn