Nieterminowe płatności

Przedsiębiorcy odczuwają  skutki ostatnich trudnych lat, które często stanowią prawdziwe wyzwanie dla ich stabilności finansowej. Takie czynniki jak wciąż wysoka inflacja, większe i zmieniające koszty działalności, niepewna koniunktura gospodarcza utrudniły prowadzenie biznesu doprowadzając do wyraźnego skoku w opóźnieniach regulowaniu zobowiązań.

Kwestia zaległości w płatnościach dotyka przede wszystkim firm z sektora budownictwa, handlu, transportu czy przemysłu, ale także firm z niemal każdej innej branży gospodarki i nie wygląda jakby miała się  ustabilizować w niedalekiej przyszłości.

Jako że zaległości w płatnościach rodzą poza konsekwencjami biznesowymi także szereg skutków podatkowych, sprawozdawczych oraz ryzyko wysokich kar ze strony UOKiK konieczne jest poznanie obowiązków i możliwości prawnych zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika, które mogą być pomocne w tej sytuacji.

MDDP zapewni Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania skutkami nieterminowych płatności, łącząc doświadczenie ekspertów prawnych, podatkowych w obszarze CIT, VAT, cen transferowych oraz z zakresu księgowości i sprawozdawczości zarządczej.

Jak możemy pomóc?

Dla wierzyciela

Kwestie prawne:

 • Jak ustalać terminy płatności, aby wiedzieć, kiedy faktycznie dłużnik jest po terminie.
 • Identyfikacja transakcji podlegających ograniczeniom.
 • Ocena istnienia statusu dużego przedsiębiorcy.

Kwestie podatkowe:

 • Identyfikacja wierzytelności przeterminowanych w ujęciu podatkowym i wierzytelności nieściągalnych.
 • Określenie prawa do zmniejszania przychodu z powodu braku terminowej płatności oraz prawa do odpowiedniej korekty VAT należnego.
 • Obliczenie kwoty korekty w CIT i VAT.
 • Przygotowanie informacji do urzędu skarbowego o korekcie przychodu.
 • Weryfikacja rynkowości transakcji z perspektywy cen transferowych.
 • Analiza kwestii ukrytego finansowania i wysokości odsetek za nieterminową płatność.

Kwestie sprawozdawcze:

 • Wsparcie w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla zobligowanych do tego przedsiębiorców

Dla dłużnika

Kwestie prawne:

 • Czy z każdym wierzycielem można ustalić długi termin płatności.
 • Jak wydłużyć termin płatności.
 • Ocena statusu dużego przedsiębiorcy.
 • Ocena występowania nadmiernego opóźnienia w terminach zapłaty.
 • Minimalizacja ryzyka kontroli ze strony Prezesa UOKiK.
 • Reprezentacja w toku postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.
 • Wsparcie podczas tworzenia odpowiednich systemów do zbierania danych na potrzeby sprawozdań o terminach zapłaty dla zobligowanych do tego przedsiębiorców.
 • Wsparcie podczas tworzenia sprawozdań.
 • Pomoc w wydłużeniu terminu płatności w tym wsparcie w negocjacjach z wierzycielami.

Kwestie podatkowe:

 • Identyfikacja zobowiązań zagrożonych przeterminowaniem z niekorzystnymi skutkami podatkowymi.
 • Weryfikacja rynkowości transakcji z perspektywy cen transferowych.
 • Analiza kwestii ukrytego finansowania i wysokości odsetek za nieterminową płatność.

Kwestie sprawozdawcze:

 • Wsparcie w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla zobligowanych do tego przedsiębiorców.

Zapraszamy do kontaktu

Podatki

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Bartosz Bogdański

Partner | Doradca podatkowy
E: Bartosz.Bogdanski@mddp.pl
T: (+48) 660 440 140

Magdalena Dymkowska

Partner
E: Magdalena.Dymkowska@mddp.pl
T: (+48) 501 108 261

Jakub Patalas

Starszy Menedżer
E: jakub.patalas@mddp.pl
T: (+48) 501 141 923

Prawo

Wiktor Rustecki

Associate | Osborne Clarke
E: wiktor.rustecki@osborneclarke.com
T: +48 503 972 048

Księgowość

Magdalena Michniewicz

Partner I MDDP Outsourcing
E: magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
T: +48 502 413 975