Nowe formularze interaktywne TP-R już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

W środę 28 września na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane najnowsze formularze interaktywne właściwe dla informacji TPR składanych za rok 2021.

Formularze te są następstwem podpisanych przez Ministra Finansów rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych (dla podatku CIT i PIT), które weszły w życie 28 września br.

Co ważne dotyczą wyłącznie obowiązków za 2021 rok. Zgodnie z zapowiedziami MF, formularze dotyczące transakcji realizowanych w 2022 roku będą podlegać odpowiedniej nowelizacji po wejściu w życie procesowanych obecnie przepisów podatkowych m.in. w zakresie pośrednich transakcji rajowych.

Co się zmieniło?

Nowe formularze uwzględniają wprowadzone zmiany techniczne dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi za 2021 r., w tym:

  • doprecyzowanie informacji dotyczących rodzaju podmiotu składającego informację o cenach transferowych, czy podmiotu dla którego jest składana informacja (osoba fizyczna z NIP, osoba fizyczna z numerem pesel, podmiot z NIP, podmiot zagraniczny),
  • ograniczony zakres informacji TPR dotyczący braku konieczności uzupełnienia informacji o analizach porównawczych lub analizach zgodności za 2021 rok dla transakcji zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców,
  • uszczegółowienie informacji raportowanych dla transakcji finansowych korzystających ze zwolnienia safe harbour poprzez wymóg przedstawiania dodatkowych informacji finansowych w tym wartości transakcji przedmiotu transakcji kontrolowanej, kwoty kapitały, waluty, wartości zadłużenia czy kwoty odsetek naliczonych i zapłaconych.

Co teraz?

Nowy kształt formularza obowiązuje przy wysyłce wszystkich składanych od teraz nowych informacji o cenach transferowych. W rezultacie oznacza to, iż podatnicy wypełniający obecnie obowiązki z zakresu cen transferowych jeszcze za 2021 rok powinni już posiłkować się nowo opublikowanymi wzorami, aby dopełnić skutecznej wysyłki formularzy. Podatnicy, którzy wysłali formularze na starych wzorach nie mają obowiązku ich ponownej wysyłki.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn