Podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy płatności transgranicznych o charakterze pasywnym, dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych posiadających siedzibę poza granicami Polski. Podatnicy spełniający określone kryteria muszą zapłacić 19 proc. podatek od sumy kwalifikujących się płatności takich jak: opłaty za usługi niematerialne, tantiemy, koszty związane z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz finansowania dłużnego, opłaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (exit fee). Wyłączeniu podlegają płatności na rzecz podatników z siedzibą UE/EOG, pod warunkiem, że prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą. Podatek od przerzucanych dochodów może zostać pomniejszony także np. o potrącony podatek u źródła.

Podatek od przerzuconych dochodów deklarowany jest w CIT/PD (załącznik do rocznego zeznania CIT-8).

Kiedy trzeba zapłacić podatek od przerzuconych dochodów?

Kryteria, których łączne spełnienie będzie powodowało konieczność stosowania  podatku od przerzuconych dochodów to:

  1. Stosunkowo niski poziom opodatkowania nakładany w kraju odbiorcy – stawka podatkowa podmiotu powiązanego w kraju jego siedziby niższa niż 14,25%;
  2. Wysoki poziom dochodu pasywnego – kwalifikujące się płatności muszą przekraczać 50% przychodów brutto;
  3. Podmiot powiązany przekazuje co najmniej 10% otrzymanych przychodów o charakterze pasywnym na rzecz innego podmiotu i zalicza jest do kosztów podatkowych/obniżają podstawę opodatkowania/ podatek do zapłaty lub stanowią one zysk przeznaczony do wypłaty np. w formie dywidendy;
  4. Kwalifikujące się płatności stanowiące koszt uzyskania przychodu muszą przekraczać 3% wykazanych przez podatnika kosztów uzyskania przychodów brutto.

Jak możemy pomóc?

Analiza spełnienia kryteriów stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów w tym pozycji podatkowej powiązanych podmiotów zagranicznych (audyt – w zależności od uzgodnień pełny lub ograniczony).

Wyliczenie podatku do zapłaty przy uwzględnieniu kwot pomniejszających oraz wypełnienie obowiązków compliance (pomoc przy uzupełnieniu załącznika CIT/PD).

Badanie substancji odbiorcy wypłacanych należności pasywnych w tym kwestionariusz, raport z badania, wizja lokalna, uwagi do posiadanej dokumentacji / przygotowanie oświadczenia podmiotu powiązanego o posiadaniu rzeczywistej działalności.

Zapraszamy do kontaktu

Bartosz Doroszuk

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.doroszuk@mddp.pl
T: (+48) 790 732 266

Sebastian Serowik

Menedżer I Doradca podatkowy
E: sebastian.serowik@mddp.pl
T: (+48) 721 763 001