29 czerwca o godz. 12:00, podczas e-Izba Round Table będzie miała premierę najnowsza Księga Niwelowania Barier Legislacyjny przygotowania przez Izbę Gospodarki Elektronicznej – organizacji, której partnerem jest MDDP.

Premierze towarzyszyć będzie debata z udziałem Magdalena Jaworska – starszego menedżera, doradcy podatkowego i radcy prawnego w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Podczas e-Izba Round Table porozmawiamy o najważniejszych barierach prawnych osłabiających e-handel. Wzrastająca transformacja cyfrowa spowodowana pandemią postawiła e-przedsiębiorców przed wieloma wyzwaniami. Istniejące obciążenia legislacyjne stają na drodze e-przedsiębiorców do sprawnego prowadzenia działalności.

W trakcie dyskusji zostaną poruszone takie tematy jak:

  • handel online z Azji i związane z nim problemy
  • dyrektywa Omnibus i wynikające z niej wyzwania dla e-handlu
  • forma pisemna – paperless