Rozliczenia roczne wynagrodzeń pracowników i współpracowników po Polskim Ładzie i Nowym Polskim Ładzie – perspektywa płatnika

Rozliczenia roczne wynagrodzeń pracowników i współpracowników po Polskim Ładzie i Nowym Polskim Ładzie – perspektywa płatnika Dedykowany warsztat dla firm ZAPYTAJ O SZKOLENIE Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone w ramach reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem, a od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać kolejne zmiany wprowadzone w ramach tej nowelizacji. Tymczasem płatnicy już w styczniu 2023 r. będą musieli przekazać do urzędu skarbowego PIT-11, czyli informację o przychodach podatnika,…

Cykl wydarzeń: Polski Ład 2.0. – co, jak i dla kogo się zmienia w kolejnej korekcie przepisów podatkowych

Kolejna nowelizacja przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ramach, tzw. Polskiego Ładu, ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Kluczowe zmiany dotyczą obniżki podstawowej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidację budzącej kontrowersje ulgi dla klasy średniej.

Zmiany na rynkach finansowych – czy to na pewno dobry moment na aktualizacje benchmarków?

Obecna sytuacja związana m.in. wojną na Ukrainie, historycznie wysoką inflacją negatywnie wpływa na stosunki gospodarcze oraz ekonomiczne na świecie, co może oddziaływać również na niektóre transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wątpliwa sytuacja na globalnych rynkach finansowych, w tym spadek wartości złotego, może mieć istotny wpływ na benchmarki, przygotowane zwłaszcza na potrzeby transakcji finansowych.

Podatek od nieruchomości w branży real estate z elementami rozliczania inwestycji

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości pozornie wydają się łatwe. W praktyce pojawia się sporo wątpliwości związanych zwłaszcza z zakresem obiektów do opodatkowania oraz ustalaniem podstawy opodatkowania. Dotyczy to również obiektów z branży real estate (m.in. budynków biurowych, handlowych, hal magazynowych, budynków hotelowych i podobnych). Jednym z problemów jest również odpowiednie powiązanie ewidencji środków trwałych z danymi dla potrzeb podatku od nieruchomości. Źródłami wątpliwości mogą być nieprecyzyjne dane z aktów notarialnych lub ewidencji środków trwałych, np. przejętych od innych zespołów księgowych.

Krajowy System e-Faktur – jak przygotować swoją firmę?

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne i wszystko wskazuje na to, że w 2023 r. faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać już wszystkich podatników. Będą one wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda faktura będzie wystawiana w ujednoliconym formacie xml.

Rozliczanie fit-outów i cash contribution dla celów podatkowych – kompendium wiedzy dla branży real estate

Rozliczanie fit-outów i cash contribution dla celów podatkowych – kompendium wiedzy dla branży real estate 10 maja 2022 I  21 czerwca 2022 godz. 10:00 – 13:00 Koszt udziału: 890 zł netto 10.05.2022 | ZAREJESTRUJ SIĘ 21.06.2022 | ZAREJESTRUJ SIĘ Rozliczanie wydatków na fit-outy i cash contribution dla celów podatkowych często powoduje wiele wątpliwości w działach finansowych. Regulacja podatkowa jest lakoniczna. Konieczne jest uwzględnienie orzecznictwa i interpretacji…

Jak dokumenty grupowe mogą pomóc w wypełnieniu obowiązków cen transferowych za 2021 rok?

Jak pozyskać od grupy niezbędne informacje? Jak przygotować dokumentację cen transferowych w oparciu o dokumenty pozyskane od grupy? Jak identyfikować ryzyka wynikające z przełożenia zagranicznych przepisów na polską rzeczywistość? Czy grupowe analizy porównawcze możemy powszechnie wykorzystywać?