Ograniczenie zwolnienia z VAT przy wynajmie nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe

8 października 2021 r., Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021, w zakresie opodatkowania VAT wynajmu lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Interpretacja ogólna dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT w przypadku wynajmowania, czy też wydzierżawiania nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność…

Analizy porównawcze za rok 2017 i 2018 tracą ważność

Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy podatnicy, objęci obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych, zobowiązani są również do sporządzenia dedykowanych analiz cen transferowych. Analizy porównawcze są, co do zasady, ważne przez 3 lata od momentu ich przygotowania. W związku z tym, zdecydowana większość analiz porównawczych, która została przez podatników przygotowana pierwszy raz za rok 2017 lub…

SLIM VAT 2 – opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626), potocznie zwaną Pakietem SLIM VAT 2. Zmiany zawarte w nowelizacji w większości wchodzą w życie od 1 października, jednak są…

Planowane ułatwienia w zakresie cen transferowych

Resort finansów opublikował propozycję rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład, w tym planowane zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Założenia „Polskiego Ładu” w cenach transferowych mają na razie charakter prekonsultacji podatkowych. Cel proponowanych zmian Celem nowych rozwiązań jest uproszczenie przepisów i wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych, redukcja obowiązków sprawozdawczych, zmniejszenie biurokracji i rozwiązanie…

Zmiany w pliku JPK_V7 – opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 1179)., które wchodzi w życie 1 lipca 2021…

Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł nadal nie obowiązują

Ponownie przesunięto termin wejścia w życie obowiązku poboru podatku u źródła od większości płatności, które przekroczą 2 mln zł rocznie. Wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów  od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą jednak nie przepisy uchwalone w 2018 r. (które nadal nie weszły w życie), ale ich nowa wersja, znajdująca się obecnie w fazie projektowania (propozycja…

Dłuższe terminy przedawnienia przestępstw skarbowych

22 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy wydłużające bieg terminów przedawnienia karalności w sprawach o przestępstwa skarbowe. Przepisy będą obowiązywały z mocą wsteczną, co oznacza, że zawieszenie biegu terminów karalności nastąpiło już 14 marca 2020 r. Dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują 5 lub 10 letni termin przedawnienia karalności (w zależności od charakteru…

Podatkowe grupy kapitałowe (PGK) – projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. podatkowych grup kapitałowych (PGK): Zniesienie warunku rentowności 2%; Zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych spółek wchodzących w skład PGK, m.in: możliwość rozliczenia straty jednostkowej spółki na poziomie PGK – po spełnieniu warunków, m.in. wykazanie dochodu z danego źródła…

Ważny wyrok TSUE w sprawie VAT i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C‑931/19, Titanium Ltd) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (fixed establishment, FE). ISTOTA ROZSTRZYGNIĘCIA TSUE wskazał, że FE nie może powstać wyłącznie w oparciu o infrastrukturę techniczną czyli bez personelu. W konsekwencji, w sytuacji gdy właściciel…

Nowe zasady opodatkowania VAT e-commerce

Na mocy unijnych dyrektyw Polska jest zobowiązana do wprowadzenia od 1 lipca 2021 r. zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Czy zdążymy? To okaże się dopiero pod koniec czerwca, gdyż nowelizacja ustawy w tym zakresie nie była jeszcze przedmiotem obrad Senatu. Jeśli nie zdążymy, może powstać  chaos, ponieważ przepisy te wprowadzają…