Ulga na złe długi w VAT po wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C‑335/19 (E. sp. z o.o. sp. k.) orzekł, że polskie przepisy w zakresie tzw. „ulgi na złe długi” (art. 89a ustawy o VAT) nakładają na podatników niedozwolone wymagania w celu odzyskania zapłaconego VAT od nieuregulowanych (w całości lub części) należności. W konsekwencji za niedopuszczalne…

Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych od 2021 r. – projekt przepisów

Od 2021 r. planowane jest wprowadzenie poniższych zmian do ustaw o podatkach dochodowych. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.   Lp. Zagadnienie Planowane zmiany 1. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych   Spółki komandytowe mają być podatnikami CIT. Zmiana wprowadzi dwukrotne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych: CIT na poziomie spółki, a następnie CIT lub…

Planowana likwidacja ulgi abolicyjnej

W opublikowanym kilka dni temu wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zapowiedziano m.in. zmiany w ustawie o PIT i zniesienie tzw. ulgi abolicyjnej ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta, jeżeli wejdzie w życie, będzie miała wpływ na wyższe obciążenia podatkowe polskich rezydentów podatkowych, uzyskujących dochody poza granicami Polski.   Czym jest ulga abolicyjna?…

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów – “uszczelnianie” CIT i PIT

MF zapowiada, że w III kwartale 2020 zaproponuje zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi: nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego; po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Z zapowiedzi wynika, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku – ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Podobne zasady mogą również dotyczyć niektórych…

Reforma podatku u źródła (WHT) od 2021

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (MF) podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie WHT (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. MF zapowiada, że w projekcie nowelizacji, który ma wkrótce zostać opublikowany: Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty…

Opodatkowanie tzw. rozbieżności hybrydowych od 1 stycznia 2021 r.

Przepisy wprowadzające opodatkowanie tzw. rozbieżności hybrydowych wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Mają uniemożliwić podwójne odliczenie podatkowe lub odliczenie bez opodatkowania, które wynikają z transakcji lub kwalifikacji podmiotów, które są różnie traktowane podatkowo w różnych krajach, zwanych rozbieżnościami hybrydowymi. Za podwójne odliczenie (double deduction) uznaje się sytuację, w których wartość tych samych świadczeń, kosztów…

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO OBJAŚNIENIA WS. PODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ COVIDOWYCH

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (link) [dalej: Objaśnienia]. Objaśnienia mają na celu uporządkowanie rozwiązań przyjętych w czasie pandemii i mających na celu wsparcie podatników i płatników, wprowadzane tzw. “tarczą antykryzysową” w kolejnych jej odsłonach,…

Nowelizacja regulacji MDR

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują następujące zmiany zasad raportowania schematów podatkowych. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych wdrażanych pomiędzy 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.Z dniem 1 lipca 2020 r. numery schematów podatkowych (NSP) nadane przed tymże dniem schematom podatkowym transgranicznym z mocy prawa staną się nieważne. Jednocześnie promotorzy, korzystający i wspomagający…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [7/7]: Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 r. mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną – czyli zmianą, której nie ma, a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Czwartym elementem pakietu Quick Fixes, który jako jedyny został wprowadzony nie nowelizacją Dyrektywy 2006/112, ale zmianą rozporządzenia…

Nowe dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r.

Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku: złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P. Termin przesunięty do 31 grudnia 2020 r. dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.…