7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [7/7]: Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 r. mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną – czyli zmianą, której nie ma, a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Czwartym elementem pakietu Quick Fixes, który jako jedyny został wprowadzony nie nowelizacją Dyrektywy 2006/112, ale zmianą rozporządzenia…

Nowe dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r.

Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku: złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P – termin przesunięty: do 31 grudnia 2020 r. dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., o 3 miesiące dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [6/7]: Zmiany w zakresie rozliczania transakcji łańcuchowych

1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczania transakcji łańcuchowych. Zmiany mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112, która w ramach pakietu tzw. quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE. Nowe regulacje zakładają, że w przypadku transakcji łańcuchowej, w efekcie której towar jest przemieszczany do innego…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [5/7]: WDT – zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT

1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2006/112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE wydanego przez administrację podatkową innego kraju niż kraj…

Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT): W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, jeżeli okres dwunastu miesięcy jego…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24.06.2020 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa, znana powszechnie jako „Tarcza 4.0”. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W zakresie tzw. ulgi…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [4/7]: Usprawnienia w zakresie magazynów konsygnacyjnych

Obecna sytuacja „covidowa” i problemy z płynnością finansową wielu podatników sprawiły, że coraz częściej pojawia się pytanie o wprowadzenie narzędzi usprawniających rozliczenia i procesy podatkowe oraz wpływających na poprawę cash flow przedsiębiorstw. Na pomoc podatnikom mogą iść ostatnie zmiany w VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu Quick fixes. I jakkolwiek powodem wprowadzenia pakietu było usprawnienie, ujednolicenie oraz uszczelnienie europejskiego systemu VAT, to warto im się przyjrzeć bliżej również…

Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, ale data związana z etapem drugim została ponownie przesunięta. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła, zwolnienia lub wyłączenia z…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [3/7]: Zmiany w rozliczeniach VAT od importu

Od 1 lipca br. rozliczanie VAT w deklaracji zostanie umożliwione wszystkim podatnikom VAT bez względu na rodzaj zgłoszenia celnego, zatem zarówno w uproszczeniu, jak i w procedurze zwykłej. Podatnicy z własnymi pozwoleniami celnymi (AEO lub pozwolenia na uproszczenia w zakresie zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego) będą mogli dokonywać zgłoszeń celnych…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [2/7]: Nowa matryca stawek VAT

Wprowadzenie od 1 lipca tzw. nowej matrycy stawek VAT oznacza zupełnie nowe brzmienie załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, w których wskazano towary i usługi opodatkowane obniżonymi stawkami VAT (odpowiednio 8% i 5%). Zmiana polega na całkowitym odejściu od stosowania dla potrzeb stawki obniżonej dotychczasowej klasyfikacji towarów PKWiU 2008, na rzecz:…