Zmiany w transgranicznych i krajowych reorganizacjach

15 września br. w życie weszła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzająca nowe rodzaje reorganizacji krajowych i transgranicznych. W ślad za nowelizacją w życie weszły zmiany do ustaw o podatku dochodowym, jak i Ordynacji Podatkowej. Zmiany dotyczące reorganizacji transgranicznych mają na celu implementację dyrektyw unijnych (dyrektywy nr 2019/2121 oraz dyrektywy nr 2019/1115). Jednocześnie ustawodawca zdecydował się wprowadzić  zmiany w zakresie reorganizacji krajowych. Co konkretnie się zmieniło? Wprowadzono możliwość przekształcenia transgranicznego (czyli…

Wyższa kwota zwolnienia na finansowanie posiłków dla pracowników

1 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.   Zgodnie z nim podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach…

System kaucyjny, czyli rewolucja na już

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to ogromne wyzwanie finansowe i logistyczne, które czeka przedsiębiorców w nadchodzących latach. Co się zmieni? System kaucyjny to sposób na zebranie z rynku zużytych opakowań po napojach. Do wybranych napojów doliczana będzie przy kasie dodatkowa opłata (kaucja). Kaucja będzie zwracana konsumentowi w momencie zwrotu zużytego (pustego) opakowania do sklepu. Wysokość kaucji, jaką zapłaci konsument, będzie określona na każdym opakowaniu. Konsument będzie mógł zwrócić…

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego – wpływ na obowiązki w zakresie cen transferowych

Od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, liczne przepisy i procedury związane z cenami transferowymi nabrały nowego wymiaru. We wcześniejszym wpisie z 20 czerwca 2023 roku nasi eksperci szczegółowo omówili wpływ tego wydarzenia na przedsiębiorców oraz ich prawa i obowiązki >> link. W niniejszym alercie podatkowym skupiliśmy się na kluczowych zmianach dotyczących dokumentacji cen transferowych. Nowe wytyczne wprowadzają krótsze terminy sporządzania dokumentacji oraz nowe zasady podpisywania…

Rewolucja w podatku od nieruchomości od 2025 r.

4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli w podatku od nieruchomości za niezgodną z Konstytucją, z uwagi na konstrukcję odsyłającą do Prawa budowlanego. To wyrok rewolucyjny (sygn. akt SK 14/21). Ustawodawca na wprowadzenie nowej definicji budowli do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma 18 miesięcy. Należy zatem zakładać, że nowe zasady opodatkowania będą obowiązywać od 2025 r. Trybunał w ustnym uzasadnieniu wskazał, że wszystkie decyzje wydane na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, pozostają w mocy.…

Podatek od przerzuconych dochodów – termin na rozliczenie do 30 czerwca

Podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, są zobowiązani do rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów po raz pierwszy w zeznaniu CIT za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r. Spółki, które jeszcze tego nie zrobiły, jak najszybciej powinny przeanalizować rozliczenia w swojej grupie kapitałowej pod kątem konieczności jego zapłaty oraz sposobu jego kalkulacji. Podatek jest skomplikowany i budzi wiele wątpliwości. Co więcej – opublikowany projekt objaśnień podatkowych z 16 czerwca 2023 r.…

Podatek od spadków i darowizn – Nowe kwoty wolne od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r.  wzrastają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn [psd][1] dla poszczególnych grup podatkowych. Jednocześnie, kontrowersyjny „podatek od zbiórek charytatywnych”, który miał obowiązywać również od lipca, został wykreślony z przepisów. Stan prawny do 30 czerwca 2023 r. Opodatkowaniu psd podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwoty określone w ustawie. Kwoty wolne od psd w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca…

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego – konsekwencje podatkowe

1 lipca 2023 roku zostanie zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wynika to z  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (opublikowanego już w Dzienniku Ustaw). Poniżej przedstawiamy wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorców  wprowadzone w związku z pandemią COVID-19: 1. Wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na obowiązki raportowania schematów podatkowych…

SLIM VAT 3 – Jakie zmiany czekają podatników od 1 lipca 2023 r.?

Nowelizacja ustawy o VAT[1] określana potocznie jako pakiet SLIM VAT 3 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany zawarte w SLIM VAT 3 w większości wejdą w życie już 1 lipca br. Przepisy należy ocenić korzystnie, gdyż upraszczają rozliczenia VAT i łagodzą sankcje. Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza przede wszystkim bardzo istotne zmiany dotyczące sankcji VAT, które już weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. od 6…

Wątpliwości w sprawie oświadczenia TP rozwiane!

Brak możliwości złożenia oświadczenia TP – komunikat Ministerstwo Finansów w dzisiejszym komunikacie wskazało, że do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest ostatni obowiązujący wzór. Nie zawiera on jednak części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. #WIĘCEJ >> https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularzy-interaktywnych-tpr-c-4-oraz-tpr-p-4/ Podmioty, które już teraz muszą/chcą złożyć TPR powinny go więc złożyć na dotychczasowej wersji, zamieszczając…