Do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie WH-OSC

Płatnicy podatku u źródła, którzy w 2022 roku, po złożeniu tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC dokonywali dalszych wypłat względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa, są zobowiązani do złożenia następczego oświadczenia do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu ich roku podatkowego. Oznacza to, że płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC następcze do 31 stycznia 2023 r. Zgodnie…

Stawki VAT i wybrane zmiany stawek akcyzy w 2023 roku

Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej. „Tarcza Antyinflacyjna” będzie w 2023 roku posługiwała się co do zasady innymi instrumentami niż obniżenie stawek VAT. Dlatego obowiązywanie niektórych obniżonych stawek VAT nie będzie już…

Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Opublikowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Najważniejsze zagadnienia podatkowe przewidziane w projekcie ustawy: Fundacja rodzinna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podmiotowo zwolnionym od tego podatku. W konsekwencji zasadniczo fundacja rodzinna nie powinna płacić podatku dochodowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do momentu dokonywania przez fundację rodzinną świadczeń na rzecz beneficjentów. W momencie dokonywania świadczeń, będzie powstawał obowiązek podatkowy po stronie fundacji. Wartość rynkowa świadczeń…

Najważniejsze zmiany w CIT na 2023 r.

Ukryta dywidenda jako podstawa do nowego podatku  Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy. Przepisy te miały wejść w życie od 1 stycznia 2023r. Minimalny CIT Zawieszenie podatku minimalnego CIT do końca 2023r. Zmiany konstrukcji podatku minimalnego: podwyższenie progu rentowności poniżej którego należny jest podatek minimalny do 2%; wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania; zmiany w metodologii wyliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach poprzez wprowadzenie dodatkowych…

Objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r.”, które uwzględniają szereg zmian i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych. Warto zapoznać się z tym dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób powinny być stosowane regulacje dotyczące tworzenia, funkcjonowania i rozliczania grupy VAT, czyli kilku powiązanych podmiotów zarejestrowanych jako nowy podatnik VAT i rozliczających wspólnie ten podatek. Funkcjonowanie grup VAT będzie możliwe…

Uchwała NSA rozstrzygnie, czy przepisy covidowe zawiesiły przedawnienie podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny wyda uchwałę dotyczącą tego, czy przepis ustawy antycovidowej dotyczący zawieszenia terminów wynikających z prawa administracyjnego dotyczy również przepisów prawa podatkowego (w tym przedawnienia zobowiązań podatkowych). Zagadnienie to ma ogromne znaczenie dla wszystkich podatników i uporządkuje istniejące rozbieżności dotyczące m.in. terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Wprowadzenie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (tzw. ustawy antycovidowej)[1] wprowadziło ogromne zamieszanie dotyczące zawieszenia…

Planowane uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji rajowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zakłada zmianę przepisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych w zakresie tzw. transakcji rajowych (przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.). Jakie zmiany nas czekają? Podwyższenie progów istotności dla transakcji rajowych Ministerstwo Finansów proponuje ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych poprzez podwyższenie progów istotności: dla bezpośrednich transakcji rajowych: do 200 tys. zł; dla pośrednich transakcji rajowych: do 2,5 mln zł w przypadku transakcji towarowych oraz finansowych,…

Wyższe wynagrodzenie dla płatników PIT od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. dwukrotnie wzrasta stawka wynagrodzenia dla niektórych płatników zaliczek na PIT.  To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów tzw. ,,Polskiego Ładu 2.0’’. Z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy płatnik podatku PIT dotychczas naliczał przysługujące mu wynagrodzenie. Warto zatem zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania, co może przynieść wymierne korzyści finansowe, bez generowania istotnych nakładów pracy. Jak było przed zmianą?…

Nowe narzędzie elektronicznej komunikacji z fiskusem – e-Urząd Skarbowy

7 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowe przepisy mają doprowadzić do automatyzacji oraz usprawnienia załatwienia spraw z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Przede wszystkim ma temu służyć wprowadzenie nowego narzędzia elektronicznej komunikacji z KAS – e-Urzędu Skarbowego. Jak jest obecnie? Do tej pory podatnicy, w ramach elektronicznej komunikacji z organami podatkowymi, najczęściej korzystali z Portalu Podatkowego. Umożliwia…

Polski Ład 2.0 – zmiany w zakresie PIT, ZUS i NFZ od 1 lipca 2022 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów tzw. „Polskiego Ładu”. Część zmian wchodzi w życie już 1 lipca 2022 r., niektóre zmiany zaczną natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Poniżej podsumowanie kluczowych zmian ,,Polskiego Ładu 2.0’’ z perspektywy płatników oraz podatników. Zmiany obowiązujące od lipca 2022 r. Skala podatkowa Obniżona zostaje najniższa stawka w skali podatkowej PIT z 17% do 12%, z jednoczesnym zredukowaniem kwoty zmniejszającej podatek z 5.100 zł (425 zł miesięcznie)…