Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT

Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT 24 czerwca 2024 r. NSA w składzie siedmiu sędziów wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1661/20), w którym uznał, że cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej stanowi świadczenie usług opodatkowane podstawową, 23-proc. stawką VAT. Czego dotyczył spór? Spór był wynikiem wykształcenia się dwóch linii interpretacyjnych w zakresie cesji praw i obowiązków z umów deweloperskich. Z jednej strony podatnicy…

Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości

Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości   17 czerwca 2024 r. pojawił się długo wyczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości w zakresie definicji budowli i budynku, które mają obowiązywać od 2025 r. Zmiany są wymuszone orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza w kontekście nieakceptowalnego posiłkowania się Prawem budowlanym. Wbrew pierwotnym komunikatom, Ministerstwo Finansów zaproponowało regulację, która nie stanowi zachowania status quo w stosunku do aktualnych przepisów. Punktowe proponowane ingerencje…

DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych

DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych 6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw oraz przekazał ją Prezydentowi do podpisu. Nowelizacja ustawy implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijnej dyrektywy DAC7[1], która nakłada na platformy cyfrowe obowiązki raportowania danych dotyczących sprzedawców działających za pomocą tych platform. Zgodnie z przyjętymi przepisami operatorzy…

Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie

Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową, od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna forma składania: odwołań, zażaleń oraz innych pism dotyczących wiążącej informacji stawkowej (WIS) – poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy, odwołań, zażaleń oraz wniosków o zmianę, uchylenie, przedłużenie ważności wiążącej informacji akcyzowej (WIA) – poprzez konto na PUESC, odwołań oraz innych pism…

Program Współdziałania – nowa forma współpracy podatnika z Krajową Administracją Skarbową

Podatnicy mogą wnioskować o rozpoczęcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową w oparciu o tzw. Program Współdziałania, czyli pilotażową formułę zakładającą wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. To nowa jakość relacji podatnika z organem podatkowym, która wzorowana jest na rozwiązaniach OECD i doświadczeniach najbardziej rozwiniętych państw. Dla kogo Program Współdziałania? Od początku wdrożenia (tj. od 1 lipca 2020 r.) Program jest skierowany do podmiotów o rocznych przychodach (w rozumieniu CIT) powyżej 50 mln EUR.…

GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji

GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji 25 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej postanowienia dyrektywy Rady UE 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii [Dyrektywa] – tj. projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Projektowana ustawa reguluje opodatkowanie trzema…

KSeF przesunięty na 2026

KSeF przesunięty na 2026 r. Znamy już nowy termin wejście w życie obowiązkowego KSeF: to I kwartał 2026 r. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli MF, zakładane jest „fazowanie” projektu: od 1 lutego 2026 r. obowiązkowym KSeF zostaną objęci podatnicy, którzy osiągnęli 200 mln zł obrotu od 1 kwietnia 2026 r. do systemu dołączą pozostali podatnicy. Powodem ustalenia tak odległych terminów jest wadliwa architektura systemu. Zgodnie z wynikami audytu w obecnym…

Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości

Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości

Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz prowadzące działalność w Polsce będą miały obowiązek publikowania sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Celem nowelizacji ustawy o rachunkowości, która określa zasady sporządzania, publikacji i udostępniania sprawozdań o podatku dochodowym jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach. Ustawa z 12 kwietnia…

Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 także z osobami z Gruzji i Ukrainy

Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 obejmie również rachunki raportowane osób z Gruzji i Ukrainy 28 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2023 (M.P. z 2024 r. poz. 237. Obok państw członkowskich UE (niewskazywanych na opublikowanej liście) oraz ujętych na liście (w jej części I) 61 państw uczestniczących w wymianie informacji podatkowych (w ramach…

Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca!

Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca! Ministerstwo Finansów ogłosiło dzisiaj, że w związku z najnowszymi wskaźnikami inflacji podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (np. mięso, produkty mleczarskie, jaja, zboża i produkty zbożowe, warzywa i owoce). Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 i była uzasadniona wysokim poziomem inflacji. Okresowe obniżenie…