MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO OBJAŚNIENIA WS. PODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ COVIDOWYCH

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (link) [dalej: Objaśnienia]. Objaśnienia mają na celu uporządkowanie rozwiązań przyjętych w czasie pandemii i mających na celu wsparcie podatników i płatników, wprowadzane tzw. “tarczą antykryzysową” w kolejnych jej odsłonach,…

Nowelizacja regulacji MDR

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują następujące zmiany zasad raportowania schematów podatkowych. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych wdrażanych pomiędzy 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.Z dniem 1 lipca 2020 r. numery schematów podatkowych (NSP) nadane przed tymże dniem schematom podatkowym transgranicznym z mocy prawa staną się nieważne. Jednocześnie promotorzy, korzystający i wspomagający…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [7/7]: Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 r. mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną – czyli zmianą, której nie ma, a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Czwartym elementem pakietu Quick Fixes, który jako jedyny został wprowadzony nie nowelizacją Dyrektywy 2006/112, ale zmianą rozporządzenia…

Nowe dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r.

Czwarta wersja tarczy antykryzysowej wprowadza wydłużenie terminów za 2019 r. na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych. Nowo ustalone terminy dotyczą obowiązku: złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P. Termin przesunięty do 31 grudnia 2020 r. dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące dla podatników, których pierwotny termin raportowania upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [6/7]: Zmiany w zakresie rozliczania transakcji łańcuchowych

1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczania transakcji łańcuchowych. Zmiany mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112, która w ramach pakietu tzw. quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE.Nowe regulacje zakładają, że w przypadku transakcji łańcuchowej, w efekcie której towar jest przemieszczany do innego państwa…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [5/7]: WDT – zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT

1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2006/112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE. Numer wydany musi być przez administrację podatkową innego…

Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT): W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, jeżeli okres dwunastu miesięcy jego…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24.06.2020 r. obowiązuje ustawa, która wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa. Ustawa znana  powszechnie jest jako „Tarcza 4.0”. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych, a część z nich przedstawiamy poniżej: – zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020…

7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA 2020 [4/7]: Usprawnienia w zakresie magazynów konsygnacyjnych

Obecna sytuacja „covidowa” i problemy z płynnością finansową wielu podatników sprawiły, że coraz częściej pojawia się pytanie o wprowadzenie narzędzi usprawniających rozliczenia i procesy podatkowe oraz wpływających na poprawę cash flow przedsiębiorstw. Na pomoc podatnikom mogą iść ostatnie zmiany w VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu Quick fixes. I jakkolwiek powodem wprowadzenia pakietu było usprawnienie, ujednolicenie oraz uszczelnienie europejskiego systemu VAT, to warto im się przyjrzeć bliżej również…

Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, z tego względu data związana z etapem drugim została ponownie przesunięta. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności. Zmieniona zostaje definicja rzeczywistego właściciela należności. Istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła oraz zwolnienia…