Zniesienie stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniachi obowiązkach podatkowych? Co się zmienia już teraz? Podatek od przychodów z budynków Zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków w trakcie obowiązywania stanu pandemii obowiązuje jedynie do końca maja 2022 r. Od czerwca 2022 r. podatek wraca na normalnych zasadach. Szerzej…

Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii i wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta oznacza, że zawieszenie podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od budynków będzie obowiązywać do końca maja 2022 r. Natomiast od czerwca wraca obowiązek podatkowy w tym zakresie. Termin…

Termin przekazywania informacji o schematach podatkowych

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 maja 2022 r. zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Zapowiedział również opublikowanie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe oznacza, konieczność realizacji części obowiązków podatkowych, których terminy uprzednio zostały zawieszone z powodu stanu epidemii. Zgodnie z regulacjami ustaw tzw. Tarcz antyCovid, termin przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) tzw. krajowych został zawieszony w okresie od 31 marca 2020 r.…

TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT

Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi należy odpowiednio zarządzić. Co do zasady ładowanie pojazdów elektrycznych uznawane jest za świadczenie złożone dla celów VAT…

Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT

24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany te zasadniczo będą obowiązywały już od 1 lipca 2022 r. i będą miały…

Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT

Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł miesięcznie, naliczanie zaliczek na PIT w trakcie roku według nowych stawek 12%…

Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.

Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją nowej struktury udostępniło również zaktualizowaną broszurę informacyjną (https://www.gov.pl/attachment/f6a4054b-e2e3-4b6e-8fe9-5e50a709ba4c). Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.…

Początek roku to nowe (d)oświadczenia – o czym pamiętać w cenach transferowych w I kwartale 2022 r.?

Dla niektórych podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym grudniu. W bieżącym kwartale podatnicy będą się mierzyć z następującymi obowiązkami: Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P Kto? Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które muszą składać informację o grupie podmiotów (tzw. raport CBC-R) w państwie innym niż Polska. Obowiązek powstaje, gdy skonsolidowane…

31 marca mija termin złożenia oświadczeń dotyczących spółek nieruchomościowych

Do 31 marca 2022 roku[1]  spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy obowiązani są złożyć informacje o: w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw, w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych –…

Stawki amortyzacji można obniżyć wstecznie za lata nieprzedawnione

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 r. w sprawie II FSK 1413/19 dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu. Orzeczenie ma charakter przełomowy i jest szczególne istotne dla podatników, którzy: ponieśli w przeszłości straty i obecnie mają trudność z ich rozliczeniem, w nieprzedawnionych okresach nie…