Anna Misiak ponownie wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej CFE

W ubiegłym tygodniu w Sewilli odbyło się Walne Zgromadzenie CFE Tax Advisers Europe, podczas którego został wybrany nowy Zarząd tej organizacji na lata 2023-2024. Bardzo miło nam poinformować, że Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP ponownie została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącej CFE, Anna Misiak dotychczas odpowiadała w CFE m.in. za prace Komitetu roboczego „NEW TAX PROFFESIONALS”, którego głównym celem jest budowanie transgranicznych relacji pomiędzy osobami, które…

X Kongres CFO Spółek Giełdowych

MDDP jest partnerem X Kongresu CFO Spółek Giełdowych. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Emientów Giełdowycz w dniach 19-22.10.2022. To jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń skierowane jest do: Członków Zarządów odpowiedzialnych za finanse (CFO) Dyrektorów Finansowych Dyrektorów departamentów controllingu finansowego Prokurentów i Głównych Księgowych Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Główną ideą Kongresu CFO jest integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO…

MDDP na 74. Kongresie International Fiscal Association

W Berlinie trwa 74. Kongres International Fiscal Association, podczas którego MDDP reprezentują Tomasz Michalik i Justyna Bauta-Szostak.  Dziś w ramach wydarzenia pełnego najważniejszych tematów w świecie podatkowym, odbędzie się seminarium „The neutrality principle in VAT – practical issues” prowdzone przez prof. Joachima Englischa z udziałem znakomitych ekspertów: prof. Rity de la Feria z Uniwersytetu w Leeds, Lily Zechner z Uniwersytetu w Graz, Rosemary Anderson z Thorsteinssons oraz Tomasza Michalika z MDDP. Panel poświęcony będzie praktycznym…

Utrzymanie obniżonych stawek VAT – Tarcza Antyinflacyjna

W ramach walki z wysoką inflacją i próbą powstrzymania wzrostu cen rząd utrzymał czasowe obniżenie stawek VAT do 31 października 2022 roku. Planowane jest jednak kolejne wydłużenie działania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej – z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada m. in. utrzymanie obniżonych stawek VAT. Tarcza…

Slim VAT 3 – uproszczenia w dokumentacji sprzedaży

Zgodnie z zapowiedziami na początku sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian do ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3, który trafił do konsultacji publicznych. Większość zaproponowanych zmian ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Ostateczne brzmienie przepisów jeszcze może ulec pewnym modyfikacjom. Jednak już na tym etapie znany jest kierunek planowanych zmian oraz główne założenia Ministerstwa. Wśród zaproponowanych uproszczeń można wymienić m.…

Korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych a VAT

Wyrok WSA z dnia 9 sierpnia 2022 r. I SA/Gd 363/22 Podatnik, który świadczy zarówno usługi zwolnione z VAT, jak i usługi opodatkowane podstawową stawką tego podatku, udostępnia pracownikom telefony komórkowe służące do wykonywania obowiązków służbowych. Wewnętrzne regulacje umożliwiają pracownikom korzystanie z telefonu komórkowego zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych – w ramach przyznanego limitu. Koszty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych ponosi w całości pracodawca. Jest to stała,…

Program stypendialny MDDP i Osborne Clarke dla dzieci ukraińskich

Celem MDDP i Osborne Clarke od początku wojny w Ukrainie, poza bieżącym wsparciem uchodźców w obszarach, w których pomoc jest im najbardziej potrzebna, było stworzenie długoterminowego programu pomocy dla Ukrainy. Zgodnie z sugestiami naszych pracowników zdecydowaliśmy o stworzeniu programu stypendialnego dla dzieci ukraińskich, dzięki któremu wspieramy powstanie i funkcjonowanie szkoły ukraińskiej w Warszawie, która oficjalnie ruszyła ze swoją działalnością wraz z nowym rokiem szkolnym 1 września 2022 r. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej…

MDDP doradzało Lone Star Funds przy transakcji nabycia 3 budynków biurowych

MDDP doradzało Lone Star Funds przy transakcji nabycia trzech budynków biurowych (Carbon Tower we Wrocławiu, Tischnera Office i Ocean Office Park A w Krakowie) o łącznej wartości ponad 139 milionów euro od firmy Cavatina. Pracami zespołu kierował Piotr Paśko, którego wspierali Bartosz Bogdański, Sebastian Serowik, Justyna Adamska, Rafał Kran, Agnieszka Krzyżaniak, Karolina Lewkowicz oraz Krzysztof Bielawny. Przy kwestiach korporacyjnych związanych z transakcją doradzali Wiktoria Chwiedosik…

Opis faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych jest jednak ważny

(opinia Rzecznika Generalnego z 14 lipca 2022 r., C-247/21 Luxury Trust Automobil) Spółka austriacka jako „środkowy” uczestnik transakcji trójstronnej była zobowiązana do oznaczenia faktury klauzulą wskazującą na to, że obowiązek zapłaty podatku jest przeniesiony na czeskiego nabywcę. Spółka austriacka oznaczyła jednak swoją fakturę wskazując „zwolniona trójstronna transakcja wewnątrzwspólnotowa”. Zdaniem austriackich organów podatkowych taka klauzula była wystarczająca. W konsekwencji organy podatkowe opodatkowały nabycie towarów…