O co pytają na szkoleniach – jak przygotować firmę na obowiązkowy Krajowy System e-Faktur?

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, a tym samym od 1 lipca 2024 r. faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać wszystkich podatników. Faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i – co istotne – każda będzie wystawiana w ujednoliconym formacie XML. Obecnie (na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) już funkcjonuje system o takiej samej nazwie, jednak…

Finansowanie w walucie obcej – główne problemy

Kluczową różnicą między finansowaniem w rodzimej walucie a zagranicznej są podatkowe różnice kursowe, ale analiza jest też konieczna w przypadku działań takich, jak przewalutowanie lub referencja finansowania złotówkowego do waluty obcej. Warto wspomnieć o różnicach kursowych w kontekście kosztów finansowania dłużnego i ich limitowania. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 23 listopada 2022 r. sygn. akt II FSK 652/20) odnosząc się w rozpatrywanej sprawie do finansowania nabycia udziałów spółki, która łączyła się…

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt ustawy, która wprowadza obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Obecnie projektem zajmie się rząd, a następnie zajmie się nim parlament. Tym samym wskazywany przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów plan uchwalenia przepisów przed tegorocznymi wakacjami wydaje się być realny. Opublikowany przez RCL projekt przewiduje okres przejściowy, który zakończy…

Darowizna od rodziców czy dziadków. Kiedy z podatkiem? Jest uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, w której rozstrzygnął czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie gotówkę od rodziców, czy dziadków, będą musiały podzielić się nią z fiskusem. NSA, wbrew stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Prokuratora Generalnego, uznał, że jeśli pieniądze były dawane „z ręki do ręki”, to nawet wówczas, gdy obdarowany wpłaci je na swoje konto, musi zapłacić od nich podatek. Przypomnijmy, że darowizny dla najbliższej rodziny są zwolnione z podatku…

Na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć holdingi, które działają w Polsce?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na formalne utworzenie grupy spółek powinni rozważyć skorzystanie ze zwolnień z CIT. W tym celu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, które dotyczą zarówno polskiej spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. 13 października 2022 r. weszła w życie ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obszerne zmiany w obszarze funkcjonowania holdingów w Polsce. Największą rewolucją jest usystematyzowanie pojęcia…

Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Ustalając ceny transferowe podatnicy mogą wykorzystywać metody określone wprost w przepisach podatkowych, tj. metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku. Podatnicy nie są jednak zobligowani do zastosowania wyłącznie wymienionych metod podatkowych. W tej kwestii posiadają całkowitą dowolność pod warunkiem, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają zasadzie pełnej konkurencji. Dowolności co do wyboru metody nie ma natomiast organ kontrolujący na etapie weryfikacji cen transferowych.…

Jak zidentyfikować transakcje podlegające obowiązkom z zakresu cen transferowych za 2022 rok?

Właściwa identyfikacja transakcji, które podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych jest niezmiernie istotna dla podatników. A w związku z faktem, że w tym roku terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych są krótsze niż w ostatnich latach oraz że przepisy ustawy o CIT znowelizowane w 2022 roku wprowadziły liczne zmiany w zakresie cen transferowych, warto jak najszybciej dokonać wstępnej analizy transakcji i zaplanować działania konieczne do podjęcia. Jakub Patalas i Marta Olejniczak w…

Zleceniobiorco, nie dostałeś 3600 zł zwrotu PIT? Sprawdź dlaczego

Każdemu zleceniobiorcy przysługuje 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. W 2022 r. zleceniodawcy nie mogli jej jednak pobierać przy zaliczkach, co oznacza że pobierali jej za dużo. Zleceniobiorcy powinni kwotę wolną odzyskać w PIT, a więc dostać zwrot podatku. Dziwią się jednak, że zwrot jest niższy niż powinien. Nie rozumieją z czego to wynika. Zeszły rok był bardzo specyficzny. – Mieliśmy przynajmniej dwa systemy podatkowe w PIT: do połowy roku obowiązywała…

Profile funkcjonalne a ryzyka cen transferowych

Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem ze względu na nieostre definicje oraz granice pomiędzy różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, bowiem niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w sytuacji kontroli organów podatkowych. Określenie profilu funkcjonalnego to jedno z podstawowych zagadnień w obszarze cen transferowych. Posiada istotne znaczenie zwłaszcza w umiejscowieniu podmiotu i jego roli w łańcuchu wartości dodanej w grupie kapitałowej. Profil funkcjonalny…

Dlaczego podatek od przerzuconych dochodów może być aż tak istotny przy rozliczeniu CIT za zeszły rok?

Niedługo podatnicy będą musieli zmierzyć się z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. regulacjami, aby po raz pierwszy zapłacić nową daninę. Podkreślmy jednak, że przepisy wzbudzają liczne wątpliwości. Podatek od przerzuconych dochodów to rozwiązanie, które – w zamyśle ustawodawcy –miało wspierać przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Powyższe poprzez transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pośrednictwem płatności o tzw. pasywnym charakterze do jurysdykcji podatkowych o niskiej efektywnej stawce opodatkowania. Ta kwestia stała…