Firmy przygotowują się do elektronicznego fakturowania

Najpewniej już w kwietniu 2023 roku wystawianie faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie obowiązkowe. Istnieje jednak ryzyko, że część firm będzie musiała podawać dużo więcej szczegółowych informacji i prowadzić podwójne systemy rozliczeń. Przejście na e-faktury może jednak przynieść korzyści – także finansowe i odciążenie działów księgowych. Do korzystania z KSeF trzeba się przygotować Janina…

Problemy z e-fakturowaniem także w firmach

Problem z KSeF mogą mieć nie tylko samorządy, ale również firmy, co sygnalizują już dziś, gdy korzystanie z KSeF jest jeszcze dobrowolne. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2023 r. wystawianie faktur w KSeF ma być już obowiązkowe. Na razie firmy nie spieszą się z przechodzeniem na nowy system, a eksperci wskazują na problemy, które pojawiają…

Zwolnienie holdingowe bardziej restrykcyjne

Spółka, która w dniu sprzedaży udziałów podmiotu zależnego nie spełnia wymogu posiadania minimum 10 proc. udziałów nieprzerwanie przez 12 miesięcy, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pierwszej interpretacji dotyczącej preferencji obowiązującej od 2022 r. na podstawie art. 24o ustawy o CIT. – Nowe zwolnienie holdingowe nie jest…

Zwolnienia podatkowe tylko dla niektórych spółek holdingowych

Polski Ład, oprócz wielu krytykowanych rozwiązań, wprowadził także warty rozważenia reżim podatkowy dla polskiej spółki holdingowej (PSH). PSH ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia inwestycji i lokowania kapitału w Polsce. Przed podjęciem decyzji o umiejscowieniu spółki holdingowej w naszym kraju, należy sobie jednak zadać pytanie, kto może korzystać z takiego modelu i czy jest on konkurencyjny…

Podatek u źródła – o czym należy pamiętać w 2022 roku?

Płatnik musi się liczyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości od 10-30 proc. podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której zastosował niższą stawkę WHT lub w ogóle nie pobrał podatku, a powinien był pobrać podatek w wyższej kwocie, czyli również wtedy gdy niesłusznie zastosował procedurę oświadczenia WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Daria Górka. #WIĘCEJ…

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (DCT2.8203.2. 2021), w której wyjaśnia jak należy poprawnie identyfikować transakcję jednorodną – pojęcie wprowadzone w 2019 r. do ustawy o CIT w rozdziale dotyczącym cen transferowych. Z pojęciem transakcji jednorodnej podatnicy po raz pierwszy zetknęli się w 2019 r. w zmienionej ustawie o CIT, w rozdziale dotyczącym dokumentacji…

Polski Ład uchylił limitowanie kosztów. A co z APA?

Od 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy o CIT wprowadzające limit zaliczania określonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczyło np. usług doradczych, usług reklamowych, zarządzania, czy opłat i należności za licencje, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Koszty te trzeba było wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej limit 3 mln zł…

Fiskus próbuje przymuszać przedsiębiorców do kont firmowych

Zwrot VAT musi być realizowany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością i zgłoszony do urzędu skarbowego jako rachunek właściwy do zwrotu podatku – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Nie zgadza się z tym Marek Przybylski, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w MDDP. Wskazuje, że w niektórych przypadkach zwrot VAT może być…

Fiskus wykorzystuje prawo i ogranicza zwroty nadpłaconych podatków

Niedawny wyrok NSA pokazuje dobitnie, że fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu wygodnie. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. Sąd jednoznacznie stanął po stronie podatników. Niestety jednak, niekorzystną praktykę skarbówki potwierdzają doradcy podatkowi i eksperci. Jak zaznacza bowiem w rozmowie z Prawo.pl, Jakub…

Centralizacja VAT w samorządach trafiła do Trybunału

Gliwice chcą rozliczać VAT nie tylko ze swoimi jednostkami budżetowymi, ale też z powiatowymi służbami, inspekcjami i urzędami, takimi jak powiatowy urząd pracy, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej. Miasto (na prawach powiatu) złożyło już w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 5/22). Z odpowiedzi Gliwic na pytanie DGP…