Raje podatkowe: przepisy o pośrednich transakcjach wreszcie uchylone

Jest to bardzo pozytywna wiadomość dla podatników, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na rozpoczęcie weryfikacji w zakresie tych transakcji. Dla podatników, którzy rozpoczęli już realizację obowiązków, może być to duże zaskoczenie. Niezależnie od tego należy docenić, że absurd wprowadzonych w 2021 r. regulacji, został w końcu zauważony. Cena rynkowa i dokumentacja Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazało, że wprowadzenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych oznaczało w praktyce konieczność badania rzeczywistego…

Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach I O co podatnicy pytają na szkoleniach

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim w większości firm rozliczenia końcowe za cały rok 2022.  To ostatnia chwila, aby jeszcze raz dokładnie przeanalizować wszystkie rozliczenia, pod kątem dokonania ewentualnych koniecznych korekt rozliczeń, cen lub warunków umów. Tymczasem korekty nieustannie budzą mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych zarówno w zakresie samej ich definicji, jak i poszczególnych warunków dla prawidłowego rozliczenia podatkowego. Ujęcie korekt w VAT…

Estoński CIT na nowych zasadach [PORADNIK]

Estoński CIT na nowych zasadach 🔹Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych 🔹Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu korekty wstępnej 🔹Wymóg minimalnego zatrudnienia 🔹Termin zapłaty podatku z tytułu zysku 🔹Termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia Wszystko, co trzeba wiedzieć na o nowelizacji estońskiego CIT w materiale Łukasza Kosonowskiego w poradniku „Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 r.” przygotowanym wspólnie przez MDDP i Dziennik Gazeta Prawna. Zapraszamy do lektury – link Poradnik „Najważniejsze zmiany w CIT…

Cost segregation w branży OZE

W efekcie cost segregation możliwe jest m.in. zwiększenie wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych (nawet 1,5 krotnie) czy obniżenie podatku od nieruchomości (nawet 3-krotnie). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie istotny z perspektywy sektora energetyki odnawialnej. Wynika to z istotnej wysokości obciążenia tym podatkiem projektów OZE w perspektywie długoterminowej. Cost segregation uwzględnia na potrzeby rozliczenia wszystkie wydatki o charakterze CapEx, tj. zarówno związane bezpośrednio z procesem budowy,…

Podatki pracownicze od samochodów elektrycznych nadal ze znakiem zapytania

W interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r. Minister Finansów wskazał, że zryczałtowany przychód (wspomniane wyżej kwoty 250 zł i 400 zł) obejmuje koszty paliwa, a szerzej – koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, które pracodawca musi ponieść, aby samochód mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. A zatem logika wskazywałaby, że również koszt energii elektrycznej, poniesiony przez pracodawcę, nie jest dodatkowym przychodem pracownika. W interpretacji z 5 maja 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1, Dyrektor Krajowej…

Nowości w cenach transferowych [PORADNIK]

Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych: 🔹Uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych 🔹Podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych 🔹Wcześniejsze zmiany, o których trzeba pamiętać 🔹Przyszłe regulacje Wszystko, co trzeba wiedzieć na ten temat w materiale Marta Klepacz w poradniku „Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 r.” przygotowanym wspólnie przez MDDP i Dziennik Gazeta Prawna. Zapraszamy do lektury – link Poradnik „Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 r.” Poradnik na temat zmian…

Wysokie kary w 2023 r. mają odstraszać od popełniania przestępstw skarbowych

Maksymalna grzywna, którą sąd będzie mógł wymierzyć za przestępstwo skarbowe, wyniesie 33 503 040 zł w pierwszej połowie 2023 r. i aż 34 560 000 zł w drugiej połowie. W szczególnych przypadkach będzie mogła wynieść nawet ponad 50 mln zł. – Wysokość maksymalnej grzywny ma przede wszystkim spełniać cel prewencyjny. Powinna odstraszać podatników od podejmowania działań zagrożonych takimi karami – mówi Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych MDDP. Więcej…

Zdalne zadania pełne wątpliwości

Zdalne zadania pełne wątpliwości ZATRUDNIENIE | Nie ma przepisów o pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) wprowadza spore ułatwienia w dostępie do rynku pracy w Polsce dla osób, które przeniosły się tu z Ukrainy w związku z wojną. Rozwiązania te, przedstawione w poprzednich częściach niniejszego opracowania, dotyczą jednak podejmowania pracy czy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej,…

Trzeba zadbać o formalności

Trzeba zadbać o formalności Bezprecedensowa sytuacja za naszą wschodnią granicą spowodowała zmiany na wielu płaszczyznach. Rynek pracy w Polsce od dawna wskazywał na duże zapotrzebowanie na pracowników, w szczególności w sektorze IT, usługach, produkcji, budownictwie, transporcie, farmacji, służbie zdrowia, ale także w wielu, wielu innych. Stworzone w związku z wojną w Ukrainie uwarunkowania prawne w Polsce pozwoliły licznym obywatelom Ukrainy na podjęcie pracy bądź działalności gospodarczej w Polsce przy dochowaniu niezbędnych, nieuciążliwych…

Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem

Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem PIT | Przed rozpoczęciem pracy obywatel Ukrainy powinien przeanalizować, gdzie ma swój ośrodek interesów życiowych. Zgodnie z ostatnimi danymi przekazanymi przez Straż Graniczną od 24 lutego 2022 r. do Polski przybyło już 7,339 mln osób uciekających przed wojną. Eksperci spodziewają się napływu kolejnych uchodźców w najbliższym okresie zimowym. Wiele z tych osób znalazło już zatrudnienie w Polsce. Zgodnie z ostatnimi danymi Ministerstwa Rodziny i Polityki…