Skutki rewolucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego o budowlach

Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodną z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (wyrok z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21). Ustawodawca ma 18 miesięcy na zmianę przepisów. Do tego czasu zastosowanie mają aktualne zasady opodatkowania. Istotą problemu był sposób określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (upoi)…

To jedna z najatrakcyjniejszych ulg podatkowych w UE, ale mało który przedsiębiorca o niej wie

Innowacyjność w biznesie opłaca się zarówno pod względem rynkowym, jak i podatkowym. W drugim przypadku podatki można obniżyć dzięki wpisaniu wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową w koszty oraz dzięki preferencyjnemu opodatkowaniu zarobków, które są wypadkową tej działalności. Pozornie sprawa wydaje się więc prosta: programista tworzy oprogramowanie, dzięki któremu poniesione na rzecz pracy nad daną aplikacją wydatki wpisuje w koszty podatkowe, które obniżają podstawę opodatkowania. Z kolei przychody osiągnięte dzięki owocom…

Inwestycje kapitałowe fundacji mogą być zwolnione z CIT

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie inwestycji kapitałowych. Może również przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze. Fundacja może też nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze. Jednak zastosowanie zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego ma zastosowanie jedynie do dochodów z dozwolonej prowadzonej działalności gospodarczej, a więc inwestycje kapitałowe mogą być jej regularną działalnością. #WIĘCEJ informacji i szczegółowe…

Jak (łatwiej) handlować za granicą?

Przedsiębiorcy mający siedzibę, mieszkający w jednym, a prowadzący działalność w innym kraju, niestety formalnie są opodatkowani w tych dwóch krajach. Dlatego też ten system, który obowiązuje już od wielu lat, prowadzi do licznych trudności w rozliczaniu podatku. Formalnie istnieją przepisy, które powinny pozwolić uniknąć podwójnego opodatkowania, niemniej nie wyklucza to całej trudności, jaką mają przedsiębiorstwa w tym, żeby spełnić chociażby te formalności w obydwu, a czasami nawet więcej, krajach, gdzie faktycznie…

Rewolucja w paragonach. Czy ruszy w piątek?

Już jutro, w piątek 15 września, Ministerstwo Finansów udostępni zaktualizowaną aplikację e-Paragony i uruchomi tzw. HUB paragonowy. Wszystko po to, by żeby każdy robiąc zakupy mógł dostać e-paragon zamiast papierowego. Brzmi jak rewolucja? Tak, jednak tylko w teorii. W praktyce na elektroniczne dokumenty zakupu, które można gromadzić w jednej aplikacji, musimy poczekać. HUB paragonowy to centralna platforma rejestracji klientów i system dystrybucji paragonów elektronicznych. Do niego będą przesyłane…

Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym

Błędne rozliczenie podatku przez osoby prawne może wiązać się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, a także może rodzić dodatkową odpowiedzialność po stronie władz spółek. Zasadniczo władze spółek mogą podlegać dwóm rodzajom dodatkowej, bezpośredniej odpowiedzialności: odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatkowe spółki oraz odpowiedzialność karna skarbowa (odpowiedzialność osobista za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego). Jeśli chodzi o odpowiedzialność podatkową, to członkowie…

Wróciła rzeczywista dwuinstancyjność

Od 1 lipca 2023 r. odwołania od decyzji naczelników urzędów celno-skarbowych ponownie rozpatrują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Wcześniej, przez ponad sześć lat, zajmowali się tym naczelnicy. Nie można wykluczyć, że jednym z istotnych powodów, które doprowadziły do nowelizacji przepisów, była okoliczność, że sądy administracyjne coraz częściej twierdziły, że przepisy uniemożliwiały wydanie przez naczelnika UCS – działającego jako organ II instancji – rozstrzygnięcia uchylającego decyzję I instancji i przekazanie sprawy…

Podatkowy problem z nieuczciwym parkowaniem

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że jeśli zarządca parkingu nie jest w stanie obiektywnie wyegzekwować kary od właściciela pojazdu, to nie musi pobierać VAT z tego tytułu. Powyższe odnosi się do dodatkowych opłat np. za brak biletu parkomatowego albo za zajęcie przez jeden samochód dwóch miejsc. Takie stanowisko, zawarte w interpretacji indywidualnej DKIS z 25 sierpnia br., jest korzystne dla wielu przedsiębiorców zarządzających parkingami. Z danych wynika, że nie trafia do nich nawet…

Rozliczanie fit-outów i cash contribution dla celów podatkowych – o co pytają na szkoleniach?

Rozliczanie dla celów podatkowych wydatków poniesionych na prace aranżacyjne w najmowanych powierzchniach, które są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami najemcy (tzw. fit-outów) oraz dodatkowej płatności związanej najczęściej z zagwarantowaniem oczekiwanego poziomu aranżacji najmowanej powierzchni (tzw. cash contribution) bardzo często powodują wątpliwości w działach finansowych. Na pytania związane z rozliczaniem fit-outów i cash contribution dla celów podatkowych odpowiada Rafał Kran, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP. Co wpływa na rozliczenie…

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych może słono kosztować

Prawidłowe wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych to skuteczny sposób na zabezpieczenie ryzyk zarówno dla spółki, jak i dla osób, które nią zarządzają. Za niewypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych lub niedotrzymanie określonych terminów może powstać dwojaka odpowiedzialność: podatkowa, która jest oparta na ordynacji podatkowej (dotycząca co do zasady spółki jako podatnika) oraz karna skarbowa uregulowana w kodeksie karnym skarbowym (dotycząca osób zarządzających spółką). Zapisy…