Procesy i Procedury Podatkowe

Dlaczego to ważne?

Właściwe uregulowanie poszczególnych obszarów w zakresie podatków bezpośrednio przekłada się na efektywność rozliczeń oraz bezpieczeństwo podatkowe, a także pozwala kształtować procesy w organizacji zapewniając nad nimi większą kontrolę oraz wyraźny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi osobami/komórkami organizacyjnymi.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie i wsparcie w implementacji procedur regulujących poszczególne obszary w zakresie podatków, a w szczególności:

Ogólnej procedury podatkowej,

Procedur w zakresie poszczególnych podatków (VAT, CIT, WHT),

Procedury TP,

Procedury weryfikacji kontrahentów tzn. procedury w zakresie dochowania należytej staranności w VAT,

Procedury identyfikacji podmiotów z rajów podatkowych,

Procedury MDR,

Procedura odpowiedzialności karnej skarbowej,

Procedury w zakresie kontaktów z organami podatkowymi (np. w zakresie postepowania w przypadku kontroli podatkowej),

Procedury obiegu dokumentów,

Procedury rozliczania określonej kategorii wydatków (np. marketingowych/promocyjnych).

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl