Strategia Podatkowa

Dlaczego to ważne?

Strategia Podatkowa jest instrumentem, który wskazuje na podejście podatnika do kwestii podatkowych oraz determinuje długoterminowe cele podatkowe. Tym samym Strategia Podatkowa jest kluczowym dokumentem, określającym zasady wypełniania obowiązków podatkowych przez podatnika na poziomie strategicznym.

Najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe są zobowiązani do corocznego publikowania informacji na temat realizowanej strategii podatkowej. Za niewykonanie obowiązku publikacji danych podatnikom grozi kara w wysokości do 250 tys. złotych.

Strategia Podatkowa to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na poprawę efektywności i transparentności działalności. Przyjęcie Strategii umożliwia podatnikom dostarczanie wiarygodnych raportów, ujawnianie praktyk podatkowych, optymalizację wydajności procesów, wsparcie audytorów (zewnętrznych jak i wewnętrznych) poprzez zapewnienie odpowiedniej dokumentacji oraz definiowanie zrównoważonych celów podatkowych.

Dodatkowo, Strategia Podatkowa ułatwia uwzględnienie istotnych kwestii podatkowych w raportach dotyczących środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG), co czyni raporty bardziej kompleksowymi i informacyjnie bogatymi.

Tym samym, wyznaczanie i stosowanie się do Strategii Podatkowej jest inwestycją, która przynosi korzyści nie tylko w kontekście zgodności z prawem, ale również w zakresie długoterminowej efektywności biznesowej.

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzenie przeglądu stosowanych praktyk oraz wprowadzonych procedur w celu identyfikacji elementów wymaganych do stworzenia Strategii Podatkowej oraz informacji niezbędnych do uwzględnienia w informacji o realizacji strategii podatkowej,

Wsparcie we wdrożeniu rekomendacji (rozwiązań), które umożliwią implementację Strategii Podatkowej oraz publikację informacji o realizacji strategii podatkowej,

Przygotowanie Strategii Podatkowej,

Przygotowanie wymaganej prawem informacji o realizacji strategii podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl