Strategie podatkowe

Najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe muszą publikować informacje na temat realizowanej strategii podatkowej. Za niewykonanie obowiązku publikacji danych podatnikom grozi kara w wysokości do 250 tys. złotych.

Kogo dotyczy obowiązek?

podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro

podatkowych grup kapitałowych.

Wątpliwości i kontrowersje

Przepisy te budzą szereg kontrowersji co do obowiązków, które nakładają. Wątpliwości może budzić zwłaszcza zakres informacji, których ujawnienie jest konieczne w ramach strategii podatkowej. Dlatego warto podjąć niezbędne działania, aby przygotować się do prawidłowego, ale też i bezpiecznego wypełniania tego obowiązku informacyjnego.

Jak możemy Państwu pomóc?

Pomagamy klientom pogodzić bezpieczeństwo podatkowe z biznesowym i wizerunkowym.

 • Zweryfikujemy obowiązki
  • Ustalimy, kiedy i za jaki okres należy złożyć pierwszą informację o realizacji strategii podatkowej, w szczególności dla podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym
  • Przeprowadzimy przegląd działalności oraz praktyk stosowanych przez Państwa pod kątem informacji, które potencjalnie podlegają obowiązkowi ujawnienia
  • Przeanalizujemy istniejące procedury.
 • Ocenimy Państwa gotowość do spełnienia obowiązku publikacyjnego
  • Wskażemy niezbędne działania, które powinni Państwo podjąć w celu przygotowania się do spełnienia obowiązku, biorąc pod uwagę Państwa profil działalności i podejście do zagadnień podatkowych i prawnych
  • Przygotujemy rekomendację co do zakresu informacji publikowanych w ramach strategii podatkowej w taki sposób, aby spełnić wymagany obowiązek oraz jednocześnie chronić Państwa interesy.
 • Wesprzemy w  implementacji niezbędnych procedur oraz ich zmian
  • Na Państwa życzenie przygotujemy / zaktualizujemy procedury podatkowe, jeżeli przy okazji prac dotyczących strategii podatkowej pojawi się taka rekomendacja.
 • Przygotujemy projekt sprawozdania z realizacji strategii podatkowej przeznaczonego do opublikowania.
 • Jeżeli Państwa firma przygotowywała sprawozdanie za rok ubiegły, pomożemy w jego aktualizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: (+48) (22) 320 48 50

Powiązane treści