W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

MDDP oferuje autorskie podejście do tematu obowiązków związanych ze strategią podatkową, w ramach którego pomagamy klientom pogodzić bezpieczeństwo podatkowe z biznesowym i wizerunkowym. Zakres oferowanych czynności obejmuje m.in.:

 • Wsparcie w czynnościach weryfikacyjnych

  • ustalenie kiedy i za jaki okres należy złożyć pierwszą informację o realizacji strategii podatkowej, w szczególności dla podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym,
  • weryfikacja i przegląd działalności oraz praktyk stosowanych przez podatnika pod kątem informacji, które potencjalnie podlegają obowiązkowi ujawnienia,
  • weryfikacja i przegląd istniejących procedur.
 • Ocena gotowości podatnika do spełnienia obowiązku publikacyjnego

  • wskazanie niezbędnych działań, które należy podjąć w celu przygotowania się do spełnienia obowiązku, biorąc pod uwagę profil działalności spółki, podejście do zagadnień podatkowych i prawnych oraz dostępne zasoby,
  • przygotowanie rekomendacji co do zakresu informacji publikowanych w ramach strategii podatkowej w taki sposób, aby spełnić wymagany obowiązek oraz jednocześnie chronić interesy spółki.
 • Wsparcie w zakresie implementacji niezbędnych procedur oraz ich zmian

  • na życzenie Klienta – przygotowanie / aktualizacja procedur podatkowych, jeżeli przy okazji prac dotyczących strategii podatkowej pojawi się taka rekomendacja.
 • Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, które będzie przedmiotem publikacji

  • przygotowanie projektu sprawozdania w oparciu o pozyskane informacje, którego treść będzie dostosowana do wniosków z przeprowadzonych analiz i ustaleń.

Zastrzegamy, że z uwagi na wypracowanie zaawansowanych autorskich rozwiązań postrzeganych przez naszych Klientów jako szczególnie wartościowe, powyższy opis usług ma charakter jedynie poglądowy, a szczegółowy zakres wsparcia jest przez nas omawiany indywidualnie, w ramach relacji objętych tajemnicą handlową.

Strategie podatkowe

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek publikacji przez największych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe informacji na temat realizowanej strategii podatkowej. Przepisy budzą szereg kontrowersji, w szczególności co do zakresu obowiązków, które nakładają.

Termin publikacji

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, zgodnie z którym podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. W komunikacie zabrakło jednak wyraźnego odniesienia się do sytuacji podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Za niewykonanie obowiązku publikacji danych przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości do 250 tys. zł.

Najważniejsze elementy strategii podatkowej
 • informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procedurach podatkowych,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,
 • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,
 • informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których  wartość  przekracza  5%  sumy  bilansowej aktywów,
  • planowanych lub  podejmowanych  przez  podatnika  działaniach restrukturyzacyjnych.
 • informacje o interpretacjach podatkowych, wiążących informacjach stawkowych,
 • informacje dotyczące  dokonywania  rozliczeń  podatkowych  podatnika na terytoriach  lub  w  krajach  stosujących  szkodliwą  konkurencję  podatkową.
Kogo dotyczy obowiązek?
 • podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz
 • podatkowych grup kapitałowych.

Z uwagi na wiele kontrowersji i wątpliwości co do zakresu informacji, których ujawnienie jest konieczne w ramach strategii podatkowej, warto już teraz podjąć niezbędne działania, aby przygotować się do prawidłowego, ale też i bezpiecznego, z punktu widzenia organizacji, wypełniania nowego obowiązku informacyjnego.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER