System kaucyjny

Od 2025 roku, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, wprowadzający będą musieli spełniać nowe wymogi dotyczące zwiększania poziomów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz zawartości recyklatu w nowych opakowaniach z jednorazowych tworzyw sztucznych.

Jednym ze sposobów na spełnienie tych wymagań od 2025 roku ma być wdrożenie systemu kaucyjnego, który będzie obejmował zbieranie trzech typów zużytych opakowań po napojach, tj.:

 • wielokrotnego użytku butelki szklane do 1,5 litra,
 • jednorazowego użytku butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów wraz z ich nakrętkami i zakrętkami oraz
 • puszki metalowe do 1 litra.

Przedsiębiorcy stoją przed ogromnym wyzwaniem finansowym i logistycznym w nadchodzących latach.

Zgodnie z już przyjętymi przepisami, system kaucyjny będzie działał na terenie całego kraju, bez paragonów i będzie organizowany niezależnie przez przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą założyć i sfinansować działalność operatora systemu kaucyjnego lub dołączyć do takiego operatora (podpisać z nim umowę). Polskie przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia systemu kaucyjnego przez więcej niż jednego operatora.

Przygotowanie logistyki systemu kaucyjnego to proces długotrwały i skomplikowany. Zasadniczo, mniejsze sklepy będą musiały pobierać kaucje, większe sklepy będą musiały odbierać od konsumentów zużyte opakowania. To tylko część skomplikowanej logistyki, która musi zostać zorganizowana, aby uruchomić system kaucyjny.

Aktualnym wyzwaniem jest poszerzanie wiedzy i kompetencji przedsiębiorców na temat działania systemu kaucyjnego, szczególnie jakie obowiązki i obciążenia prawno-podatkowe czekają na poszczególne firmy i kiedy.

Aby ułatwić Państwu podatkowe rozliczanie związanych z nim zdarzeń gospodarczych, oferujemy wsparcie podatkowe w ramach Państwa branży.

Jak możemy pomóc?

PRODUCENCI NAPOJÓW

Podatkowe wyzwania dla branży napojowej

Sektor napojów obejmuje podmioty wprowadzające na rynek różnego rodzaju napoje w opakowaniach, w tym producentów i importerów napojów takich jak bezalkoholowe, alkoholowe, mleczne itp.

Przepisy, które wkrótce wejdą w życie, będą miały szczególny wpływ na sektor napojów, ponieważ system selektywnej zbiórki obejmie tylko trzy typy zużytych opakowań po napojach, w tym alkoholowych, bezalkoholowych i mlecznych. Warto zauważyć, że inne opakowania wprowadzane na rynek, takie jak jednorazowe butelki szklane, kartony do płynnej żywności itp., nie będą podlegać kaucji ani nie będą zbierane w systemie.

Podmioty wprowadzające, których opakowania będą objęte systemem, muszą teraz podjąć decyzję, czy chcą zainwestować w stworzenie operatora systemu kaucyjnego (stając się akcjonariuszem operatora), czy wolą dołączyć do takiego operatora, podpisując z nim umowę w przyszłości.

Istotne jest zbadanie kosztów związanych nie tylko z dołączeniem do operatora, ale także kosztów związanych z realizacją pozostałych obowiązków prawnych, takich jak etykiety, opakowania, pozyskiwanie recyklatu, nowa logistyka butelek wielokrotnego użytku, które po zebraniu w systemie wrócą do producenta w celu ponownego napełnienia.

Dla producentów napojów ważna będzie również klasyfikacja podatkowa wydatków związanych z przystąpieniem do systemu kaucyjnego i jego funkcjonowaniem, w szczególności określenie, które z nich i kiedy mogą być uznane za koszty podatkowe (jednorazowo czy ich rozliczenie będzie rozłożone w czasie). Ponadto producenci powinni przygotować się na nowe zasady rozliczania VAT od opakowań szklanych wielokrotnego użytku, w których sprzedają swoje napoje – VAT nie będzie naliczany w stosunku do nich w związku z upływem terminu zwrotu opakowania, ale po zakończeniu roku na podstawie liczby butelek wprowadzonych do obrotu i zwróconych w ramach systemu kaucyjnego. Będzie to wiązało się z obowiązkiem prowadzenia nowej ewidencji podatkowej dotyczącej butelek szklanych. Niektóre opakowania zwrotne (np. skrzynki, palety) będą rozliczane na podstawie dotychczasowych przepisów poza systemem kaucyjnym, co oznacza, że dostosowanie się do nowych przepisów podatkowych wymaga analizy używanych rodzajów opakowań.

Z punktu widzenia operatora (operatorów) jednym z najważniejszych aspektów będzie prawidłowe rozliczenie podatkowe przychodów uzyskanych z tytułu nieodebranej kaucji oraz ze sprzedaży materiałów pochodzących z przetwarzania odpadów opakowaniowych, jak i prawidłowa alokacja kosztów operatora związanych z systemem kaucyjnym. Dla rozliczeń między przedsiębiorcami (wprowadzającymi) a operatorem (operatorami) istotne znaczenie będzie miała treść umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami.

Co oferujemy?

 • Bieżące wsparcie podatkowe związane z uczestnictwem w systemie kaucyjnym.
 • Doradztwo podatkowe dla operatorów systemu kaucyjnego.
 • System kaucyjny, czyli jak to będzie działać? – ogólne szkolenie podatkowe (poziom podstawowy).
SKLEPY​

Rewolucja logistyczna dla sklepów i konsumentów​

Innym segmentem rynku, który stoi przed dużym wyzwaniem logistycznym, są sklepy i sieci handlowe.

Małe punkty sprzedaży będą musiały uczestniczyć w systemie, pobierając kaucję, którą następnie będą musiały rozliczyć z operatorem.

Chociaż tylko te placówki o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 będą musiały obowiązkowo uczestniczyć w odbiorze zużytych opakowań, doświadczenia z innych krajów pokazują, że także mniejsze sklepy będą chciały uczestniczyć w takim systemie zwrotu.

Sklepy, które planują odbierać zużyte opakowania, muszą już teraz zacząć planować rozmieszczenie infrastruktury odpadowej i opakowaniowej, w tym jej zgodności z przepisami budowlanymi, przestrzennymi, BHP itp. Muszą sprawdzić tytuły do nieruchomości i ewentualnie wymagane pozwolenia środowiskowe.

Z punktu widzenia sklepów ważne jest rozwiązanie następujących kwestii:

 • określenie sposobu klasyfikacji podatkowej kosztów związanych z przystąpieniem do systemu kaucyjnego oraz poniesienia wydatków na zbiórkę opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • określenie konsekwencji podatkowych rozliczenia pobranych i zwróconych kaucji,
 • wprowadzenie systemu logistycznego do selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, prowadzenie i obsługa ewidencji wymaganej ustawą,
 • określenie, które z opakowań będą rozliczane pod kątem VAT na dotychczasowych zasadach (rozliczenie poza systemem, naliczenie VAT po upływie terminu zwrotu).

Co oferujemy?

 • System kaucyjny, czyli jak to będzie działać? – ogólne szkolenie prawno-podatkowe (poziom podstawowy.
 • Bieżące wsparcie podatkowe związane z uczestnictwem w systemie kaucyjnym.
 • Roadmapa systemu kaucyjnego – kluczowe obowiązki dla twojej firmy (poziom zaawansowany, warsztaty).
 • Doradztwo podatkowe dla operatorów systemu kaucyjnego.
POZOSTALI PRZEDSIĘBIORCY

Wyzwania związane z systemem kaucyjnym nie są ograniczone tylko do firm wprowadzających napoje na rynek lub sklepów.

Należy zauważyć, że istnieje duża grupa firm, które nie mają prawnego obowiązku, ale chciałyby uczestniczyć w systemie kaucyjnym, na przykład poprzez zbiórkę zużytych opakowań po napojach, takich jak stacje benzynowe, gminy, duże sklepy wielobranżowe itp.

Inną grupą są przedsiębiorcy zaangażowani w logistykę systemu kaucyjnego, w szczególności producenci urządzeń, infrastruktury technologicznej i IT, firmy transportowe i inne podmioty działające w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi lub opakowaniami.

Co oferujemy?

 • System kaucyjny, czyli jak to będzie działać? – ogólne szkolenie prawno-podatkowe (poziom podstawowy.
 • Bieżące wsparcie podatkowe związane z uczestnictwem w systemie kaucyjnym.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: +48 501 733 720

Marek Przybylski

Menedżer | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: marek.przybylski@mddp.pl
T: +48 509 567 231

Powiązane treści