Szkolenie celno-podatkowe

 


Koszt udziału:
1199 zł netto

Szanowni Państwo,

jako agencja celna na pewno na co dzień borykają się Państwo z wieloma wyzwaniami takimi jak np.:

 • brak specjalizacji w zagadnieniach podatku VAT
 • duża skala równolegle prowadzonych odpraw
 • utrudniony kontakt z organami administracji podatkowej (różnego szczebla)
 • oczekiwania ze strony klientów dotyczące kompleksowej i szybkiej obsługi
 • ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z podatnikiem w przypadku odpraw w procedurze opartej na art. 33a ustawy o VAT.

Czy choć jedno z powyższych wyzwań brzmi znajomo? Jeśli tak, to zapraszamy na nasze szkolenie z zakresu cła i podatków.

 1. Znaczenie i miejsce kwestii VAT w pracy agencji celnej podczas importu
 2. Procedura dopuszczenia do obrotu – zarys istotnych kwestii w VAT
 3. Przedstawienie wariantów importu z perspektywy VAT w zależności od statusu importera i nabywcy oraz rodzaju transakcji następujących po imporcie
 4. Warunki zwrotu VAT dla importerów zarejestrowanych i niezarejestrowanych na cele VAT w Polsce
 5. Rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o VAT – warunki zastosowania
 6. Procedura 42 i 63 – warunki zastosowania z perspektywy VAT
 • Członków zarządów spółek.
 • Specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych spółek.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom.
 • Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 1199 zł netto.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

 1. W przypadku potwierdzenia szkolenia, przed szkoleniem zostaną do Państwa wysłane wszelkie informacje organizacyjne.
 2. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane na fakturze.

Warsztat MDDP jest płatnym szkoleniem dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marcin Woliński (sprawy organizacyjne)
e-mail:marcin.wolinski@mddp.pl

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
Email: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
(+48) 600 097 363

Joanna Ryś – Bednarczyk

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
Email: Joanna.Rys-Bednarczyk@mddp.pl
(+48) (22) 320 48 40