Ustrukturyzowane faktury elektroniczne i Krajowy System e-Faktur

Obowiązkowy KSeF - dlaczego to ważne dla każdego biznesu?

 • Od lipca 2024 r. wszystkie faktury w transakcjach B2B pomiędzy podatnikami VAT zarejestrowanymi w Polsce będą wysyłane i odbierane wyłącznie przez Krajowy System e-Faktur (KSeF).
 • System ma obejmować również podmioty zagraniczne, które mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment).
 • Faktury wystawiane przez polskich podatników zagranicznym kontrahentom (np. z tytułu WDT, eksportu towarów czy eksportu usług) również będą musiały zostać wystawione w KSeF, lecz ich dostarczenie nastąpi w sposób uzgodniony z kontrahentem.
 • Zgodnie z aktualną wersją projektu faktury B2C zostaną całkowicie wyłączone z KSeF, bez możliwości dobrowolnego wykorzystania KSeF.

Wdrożenie KSeF to proces skomplikowany i czasochłonny. Obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale również konieczność wprowadzenia bardzo istotnych zmian w procesach, procedurach wewnętrznych, umowach, regulaminach. Z naszego praktycznego doświadczenia z projektów wdrożeniowych KSeF wynika, że typowe trudności wiążą się z np. brakiem możliwości przesyłania w KSeF załączników do faktur lub utrudnionym procesem księgowania faktur z uwagi na oczekiwanie na ich walidację w KSeF.

Jak możemy Państwu pomóc?

Wesprzemy Państwa szczególnie zakresie:

 1. Przygotowania planu wdrożenia KSeF zarówno z punktu widzenia aspektów technologicznych, pomocy w ustaleniu zakresu funkcjonalności systemu IT, jak i określenia niezbędnych zmian w procesach, procedurach wewnętrznych, umowach i regulaminach;
 2. Określenia i zmapowania poszczególnych danych z systemów firmy, które będą objęte nową schemą faktury ustrukturyzowanej;
 3. Zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych ze zmianą modelu fakturowania i wprowadzeniu działań zabezpieczających firmę;
 4. Skoordynowania prac w ramach zespołu projektowego, w tym wsparcia w komunikacji między osobami z działów podatkowych / księgowych / finansowych oraz IT;
 5. Przygotowania zmian w procesach i procedurach wewnętrznych firmy, zapisach umów i regulaminów w celu dostosowania do nowego modelu fakturowania i obiegu dokumentów, zasad wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, wewnętrznej akceptacji faktur, raportowania i rozliczenia VAT, a także nadawania/odbierania dostępu do KSeF;
 6. Przeprowadzenia testów systemu informatycznego do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w KSeF;
 7. Weryfikacji generowanych faktur za pomocą autorskiego narzędzia MDDP Walidator KSeF.

Obejmujące szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania KSeF i praktycznych problemów związanych z wdrożeniem KSeF.

Przedstawimy szczegółowo zagadnienia techniczne i merytoryczne dotyczące m.in. nadawania uprawnień, uwierzytelniania, wysyłki i odbioru faktur w KSeF, a także omówimy wszystkie pola faktury ustrukturyzowanej, z uwzględnieniem jej elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych.

Zalety narzędzia:

 1. łatwa integracja z różnymi systemami,
 2. walidacja techniczna faktury przed wysyłką,
 3. monitoring statusu e-faktur,
 4. możliwość dołączania załączników,
 5. dostosowanie do przyszłych zmian API w KSeF.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) 501 733 720

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: (+48) 660 440 141

Krzysztof Jaros

Menedżer | Radca prawny
E: krzysztof.jaros@mddp.pl

Magdalena Krzemińska

Menedżer
E: magdalena.krzeminska@mddp.pl

Powiązane usługi