VAT w branży gastronomicznej – ważna uchwała NSA

W poniedziałek 24 czerwca br. NSA podjął ważną uchwałę (sygn. I FPS 1/24) związaną ze stosowaniem stawek VAT w branży gastronomicznej. Co prawda uchwała dotyczy stanu prawnego sprzed 2020 r. czyli sprzed tzw. matrycy VAT, to może być ważną wskazówką interpretacyjną i oczywiście ma wprost praktyczne przełożenie w stosunku do nieprzedawnionych okresów rozliczeniowych. Sprawa dotyczyła wysokości stawki VAT od posiłków oferowanych „na wynos” w stanie prawnym od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. i sprowadzała się do ustalenia, czy właściwą stawką VAT jest 8 % (usługi związane z wyżywieniem) czy 5%.

Samo wydanie uchwały należy ocenić pozytywnie, ponieważ tak podatnicy jak i administracja podatkowa wyciągali niekiedy odmienne wnioski z wyroku TSUE (C-703/19) – zapadłego zresztą w „polskiej sprawie”.

Spór powstał na kanwie sprawy przedsiębiorcy, który po wyroku TSUE skorygował swoje rozliczenia VAT za okres od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. Wcześniej stosował stawkę 8 % VAT przy sprzedaży na wynos.

NSA w uchwale stwierdził, że w stanie faktycznym i prawnym od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. czynność dostawy posiłków i dań realizowana przez podatnika w systemach takich jak np. “drive in”, “walk through”, “in-store” oraz “food court” (w tej części, w której sprzedaż była realizowana “na wynos”) winna być opodatkowana obniżoną stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej ustawy. Bardzo ważne będzie także uzasadnienie do uchwały.

Stosowanie stawek VAT w gastronomii uległo istotnej zmianie w wyniku wejścia w życie w 2020 r. tzw. matrycy VAT. Mimo, że matryca VAT uporządkowała wiele kwestii związanych ze stosowaniem stawek VAT, nie oznacza to że w gastronomii stosujemy powszechnie stawkę 8 % VAT. Co prawda zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT stawkę 8% VAT stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), to jednak zawarto w tym przepisie szereg włączeń i ograniczeń.

W dalszym ciągu należy z dużą uwagą przeanalizować sposób i zakres oferowania świadczeń w gastronomii pod kątem zastosowania właściwej stawki VAT. Oczywiście w razie wątpliwości pomocne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WiS).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn