Obowiązkowy KSeF coraz bliżej – nowa wersja schemy FA(2)

Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF trafił pod obrady Sejmu pod koniec maja, a chwilę wcześniej Ministerstwo opublikowało długo wyczekiwaną nową wersję schemy faktury ustrukturyzowanej, tj. wersji FA(2).

Pierwsza wersja schemy FA(2) projektowanej pod obowiązkowy KSeF ukazała się w grudniu ubiegłego roku i była przedmiotem konsultacji na równi z projektem ustawy. O ile zaktualizowany projekt ustawy, uwzględniający uwagi zgłoszone w konsultacjach został opublikowany w połowie marca, to na zaktualizowany wzór faktury ustrukturyzowanej musieliśmy czekać aż do końcówki maja. Co więcej, w dalszym ciągu jest to wersja robocza, a zatem można się spodziewać, że do czasu wejścia w życie obowiązkowego KSeF w schemie mogą pojawić się jeszcze pewne modyfikacje.

Przejdźmy jednak do omówienia samych zmian. W większości mają one charakter kosmetyczny/redakcyjny, gdyż zmianie uległy opisy części elementów, w kilku przypadkach zmieniono typ elementu zwiększając limit znaków czy też zmieniono układ niektórych węzłów. Nie zabrakło także istotnych zmian pożądanych przez podatników, choć nie są one bardzo liczne.

Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę to zmiana elementu przeznaczonego do podania danych faktury korygowanej. W grudniowej wersji przewidziane były dwa rodzaje tego elementu, tj. oddzielny dla faktur z KSeF i spoza KSeF, przy czym konstrukcja tego elementu nie pozwalała na równoczesne podanie faktur korygowanych wystawionych w KSeF oraz poza tym systemem. W zmienionej wersji wyeliminowano ten problem poprzez ujednolicenie elementu DaneFaKorygowanej i dodanie do niego odpowiednich znaczników – flag dla wskazania faktury z KSeF i spoza KSeF.

Kolejna istotna zmiana to zwiększenie liczby dopuszczalnych wierszy faktury w elementach FaWiersze oraz w części zawierającej dane o zamówieniu, wykorzystywanej w fakturach zaliczkowych, a także zwiększenie liczby dopuszczalnych elementów przeznaczonych na dodatkowy opis w formie klucz-wartość. We wszystkich tych przypadkach liczba elementów została zwiększona z 1000 do 10 000. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie wystąpień elementu NowySrodekTransportu – w wersji grudniowej nie było limitu wystąpień, a obecnie wprowadzono ograniczenie do 10 000 wystąpień.

Przydatną zmianą jest również wprowadzenie dodatkowego pola w węzłach FaWiersz i ZamowienieWiersz o nazwie odpowiednio Indeks oraz IndeksZ, które można wykorzystać do podania wewnętrznego kodu towaru lub usługi albo do dodatkowego opisu.

Oprócz zmian w zawartości schemy istotne są również informacje przekazywane przez MF, z których wynika, że schema FA(2) ma zostać wdrożona na środowisko produkcyjne KSeF jeszcze w okresie dobrowolności systemu i może to nastąpić na jesieni tego roku. To bardzo cenna informacja dla wszystkich podatników, gdyż zastosowanie schemy docelowej jeszcze na etapie dobrowolności pozwoli na przetestowanie komunikacji z KSeF w wariancie bliskim ostatecznemu jeszcze przed dniem zero, czyli 1 lipca 2024 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn