Wydłużenie terminów TP za 2021 r. Prezydent podpisał ustawę

10 czerwca b.r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowelizacja zakłada m.in.  przedłużenie uregulowanych w ustawie – tzw. Tarczy antykryzysowej, terminów na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Kiedy upływają nowe terminy? – przypomnienie

Zamiast 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego podatnicy będą musieli wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w przedłużonym terminie:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • 3 miesiące później – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że większość z podatników posiadających rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, będzie musiała złożyć formularz TPR oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. do  dnia 31 grudnia 2022 r.

Tym samym ustawodawca zastosował analogiczne rozwiązanie do ubiegłorocznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany przewidującej przedłużenie terminów z zakresu cen transferowych, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn