Obecna sytuacja „covidowa” i problemy z płynnością finansową wielu podatników sprawiły, że coraz częściej pojawia się pytanie o wprowadzenie narzędzi usprawniających rozliczenia i procesy podatkowe oraz wpływających na poprawę cash flow przedsiębiorstw. Na pomoc podatnikom mogą iść ostatnie zmiany w VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu Quick fixes. I jakkolwiek powodem wprowadzenia pakietu było usprawnienie, ujednolicenie oraz uszczelnienie europejskiego systemu VAT, to warto im się przyjrzeć bliżej również w aspekcie szukania oszczędności podatkowych i zmniejszenie obowiązków administracyjnych.

W szczególności, w ramach pakietu przewidziane są zmiany dotyczące magazynów konsygnacyjnych (które formalnie do polskiego porządku prawnego mają wejść z dniem 1 lipca br. w ramach implementacji Quick fixów do ustawy o VAT). W skrócie, chodzi o sprzedaż towarów z jednego kraju za pośrednictwem magazynu zlokalizowanego w innym kraju Unii Europejskiej (UE).

Co do zasady, w przypadku standardowego przemieszczenia własnych towarów, dostawca zobowiązany jest do rejestracji na VAT w państwie magazynu, wykazania tam najpierw nietransakcyjnego WNT a następnie dostawy krajowej z  VATem nelażnym. Natomiast procedura magazynu konsygnacyjnego polega na tym, że dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu zagranicznego przez  klienta lokalnego, podmiot wysyłający towar wykazuje WDT w kraju wysyłki, a nabywca korespondujące mu WNT w kraju magazynu. Brak jest więc obowiązku rejestracji na VAT.

Dotychczas konstrukcja magazynu konsygnacyjnego nie była w ogóle stosowana przez niektóre kraje UE, co zdecydowanie utrudniało obrót międzynarodowy (przez co trzeba było się rejestrować na VAT lokalny i składać deklaracje w kraju magazynu). Natomiast w Polsce, funkcjonujące regulacje nie były zbyt atrakcyjne ze względu na obostrzenia w ich stosowaniu (brak możliwości prowadzenia działalności handlowej przez taki magazyn oraz obowiązek jego prowadzenia przez nabywcę).

Popularność magazynów konsygnacyjnych może jednak w najbliższym czasie ulec zwiększeniu. Warto więc krytycznie spojrzeć na stosowany dotychczas model dostaw realizowanych na rynki zagraniczne, właśnie pod kątem możliwości jego zastąpienia nową konstrukcją magazynu konsygnacyjnego.

Podsumowując, magazyn konsygnacyjny daje wiele zalet wśród  których można wymienić: prostsze rozliczanie podatku VAT oraz brak konieczności rejestracji na VAT w innych krajach UE (również w przypadku działalności handlowej), optymalne zarządzanie procesem dostaw przez zapewnienie płynności dostarczania towarów klientom oraz zwiększenie płynności finansowej po stronie nabywcy towarów poprzez możliwość ich nabywania  dopiero w momencie zaistnienia na nie zapotrzebowania i brak konieczności „zamrażania” VAT w cenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz