Bez szczegółowej wiedzy o nabywcy nie ma zerowego VAT

Czy fiskus może odmówić prawa do zerowej stawki podatku, jeżeli towar został faktycznie sprzedany do innego kraju Unii Europejskiej, ale nie wskazano jego prawdziwego odbiorcy? Takie pytanie otrzymał TSUE od czeskiego sądu kasacyjnego, a sprawa dotyczyła sprzedaży oleju rzepakowego z Czech do Polski.

Co istotne, wyrok TSUE będzie odnosił się do stanu prawnego sprzed 2020 r., bowiem później wszedł już w życie tzw. pakiet quick fix (dyrektywa 2018/1910). Dokument ten jednoznacznie rozstrzygnął, że zerowa stawka VAT i związane z nią prawo do odliczenia podatku naliczonego są uzależnione od podania przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego mu przez państwo jego siedziby.

Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP, zauważa: „Numer ten powinien być podany przez nabywcę dla potrzeb transakcji i wykazany przez dostawcę w informacji podsumowującej jako warunek zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego”. Odpowiednikiem zwolnienia z prawem do odliczenia jest zerowa stawka VAT.

A zatem w świetle obecnych przepisów czeski dostawca nie miałby prawa do zwolnienia z VAT z prawem do odliczenia podatku naliczonego, gdyby polski nabywca okazał się oszustem.

___

#WIĘCEJ na stronie Dziennika Gazety Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8644350,podatek-zerowy-vat-fiskus-wiedza-o-nabywcy-tsue.html.