Błędne ograniczenie ulgi podatkowej

Zsumowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w roku podatkowym stanowić będzie podstawę opodatkowania, do której zastosowanie znajdzie 5 proc. stawka podatku.

 

„Do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy zaliczyć także należności wynikające z umowy licencyjnej w części obejmującej zapłatę za know-how, jako ściśle związane z patentami tj. kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.” – komentuje nasz ekspert, Konrad Medoliński.

#WIĘCEJ na temat wyroku NSA wraz z komentarzem Konrada Medolińskiego w najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej