Płatnicy podatku u źródła, którzy w 2022 roku, po złożeniu tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC dokonywali dalszych wypłat względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa, są zobowiązani do złożenia następczego oświadczenia do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu ich roku podatkowego. Oznacza to, że płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC następcze do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z poprzednim brzmieniem ustawy płatnik miał obowiązek złożyć oświadczenie do 7ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin stosowania złożonego pierwotnego oświadczenia.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzicmonika.dziedzic@mddp.pl

+48 (22) 322 68 90 

Konrad Medolińskikonrad.medoliński@mddp.pl+48 504 666 447

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.