W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Pakiet e-commerce VAT a twoja firma

  Audyt przygotowania firmy do nowych obowiązków związanych z pakietem e-commerce VAT oraz kompleksowe wdrożenie odpowiednich rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie transakcji e-commerce oraz transgranicznych usług.

  • Analiza transakcji oraz rozliczeń dokonywanych przez firmę pod kątem nowych obowiązków związanych z pakietem e-commerce w VAT. Ustalenie wpływu nowych przepisów na działalność firmy.
  • Wprowadzenie rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie w ramach procedury OSS.
  • Wsparcie w ramach rejestracji na VAT w poszczególnych państwach (w przypadku niestosowania OSS).
  • Wprowadzenie procedur mających na celu weryfikację przekroczenia progów sprzedaży w poszczególnych państwach oraz stosowanie odpowiednich stawek podatkowych.
  • Wsparcie przy wprowadzeniu zmian dotyczących gromadzenia i analizy danych o transakcjach, dostawcach, konsumentach (ewidencja) oraz zmian w zakresie systemów księgowych i fakturowania.
  • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań dla podmiotów świadczących transgraniczne usługi.

   

 • Rozliczenia platform handlowych (interfejsów elektronicznych)

  Kompleksowe wsparcie podmiotów prowadzących platformy handlowe przy wdrożeniu rozwiązań mających na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami VAT.

  • Ustalenie, czy firma podlega pod nowe obowiązki dotyczące interfejsów elektronicznych.
  • Wprowadzenie rozwiązań mających na celu prawidłowe udokumentowanie i rozliczenie transakcji zawieranych za pośrednictwem platform handlowych (w tym fakturowanie i stosowanie kas fiskalnych).
  • Zaprojektowanie działań mających na celu ograniczenie potencjalnej odpowiedzialności z tytułu niepobranego VAT (należyta staranność).
  • Przygotowanie do wprowadzenia nowej ewidencji podatkowej dotyczącej transakcji zawieranych za pośrednictwem platform handlowych.
  • Rozliczenia w OSS oraz wsparcie przy rejestracji w poszczególnych państwach UE.
 • Rozwiązania dotyczące importerów i przewoźników (operatorów pocztowych)

  Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie transakcji przez importerów oraz kurierów i operatorów pocztowych

  • Weryfikacja transakcji zawieranych przez firmę pod kątem nowych obowiązków związanych z rozliczaniem importu towarów.
  • Analiza dotycząca możliwości skorzystania z importowego IOSS (import one-stop-shop) oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie za pośrednictwem importowego IOSS.
  • Wsparcie przy rejestracji w poszczególnych państwach UE.
  • Analiza dotycząca możliwości stosowania procedury uproszczonej (USZ) oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczenie importu od towarów przedstawianych organom celnym.
 • Procedury ograniczające ryzyko

  Wprowadzenie procedur wewnętrznych ograniczających ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem VAT w e-commerce oraz usługach transgranicznych.

 • Szkolenia / Warsztaty

  • Szkolenia / warsztaty dotyczące nowych regulacji dotyczących opodatkowania e-commerce przeznaczone dla:
   • osób odpowiedzialnych za wdrożenie rozwiązań dotyczących nowych przepisów VAT w zakresie opodatkowania e-commerce,
   • pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych oraz innych działów (np. działu zakupów), którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie transakcji i rozliczenia w zakresie VAT.
  • Konsultacje, w trakcie których eksperci MDDP odpowiadają na zgłoszone kwestie problematyczne oraz wyjaśniają praktyczne wątpliwości związane z pakietem VAT w e-commerce.

   

E-commerce

Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie pakiet przełomowych zmian przepisów dotyczących opodatkowania VAT handlu elektronicznego (e-commerce).

Przyszłe zmiany związane są z działaniami mającymi na celu uszczelnienie europejskiego systemu VAT. Unia Europejska w ciągu ostatnich lat przyjęła szereg zmian przepisów unijnych dotyczących m. in. zwalczania oszustw związanych z VAT w obszarze handlu elektronicznego, wyrównania sytuacji unijnych przedsiębiorców z podmiotami z krajów trzecich, pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów/usług w miejscu ich konsumpcji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obowiązkami podatkowymi dla podmiotów działających w branży e-commerce. Zmiany te zaczną obowiązywać od początku drugiej połowy roku.

Planowane modyfikacje będą miały bardzo daleko idące skutki i wymagają odpowiedniego przygotowania niemal od wszystkich podmiotów działających w branży e-handlu. Co więcej, te kluczowe zmiany będą dotyczyć nie tylko przedsiębiorców działających w e-commerce, lecz mogą mieć wpływ także na działalność wszystkich podmiotów świadczących usługi transgraniczne.

Dla kogo?

Nowe obowiązki będą dotyczyć wielu firm działających w sieci i nie tylko:

 • sprzedawców towarów on-line (podmiotów działających w branży e-commerce),
 • firm prowadzących elektroniczne interfejsy (platformy) handlowe,
 • podmiotów świadczących transgraniczne usługi,
 • firm uczestniczących w dostawach w charakterze przewoźników (operatorzy pocztowi, kurierzy).
#WIĘCEJ wiedzy od Komisji Europejskiej

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER