Finansowanie z zagranicy – o czym należy pamiętać

Przy podejmowaniu decyzji o pozyskaniu finansowania od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski należy wziąć pod uwagę szereg zagadnień związanych z aspektami podatkowymi. Ewentualne powiązania w rozumieniu przepisów o cenach transferowych pomiędzy pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą (i konieczność ustalenia wynagrodzenia na zasadach rynkowych oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych) mogą okazać się niejedynym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę.

___

#WIĘCEJ w artykule Jacka Wojtacha i Darii Górki w cyklu MDDP na temat podatkowych aspektów finansowania i refinansowania inwestycji przygotowanego na łamach Rzeczpospolitej

https://www.rp.pl/podatki/art38017041-finansowanie-z-zagranicy-o-czym-nalezy-pamietac