Fiskus nie odpuszcza w sprawie PIT od bezpłatnego zakwaterowania

 

Mimo że na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego znalazło się już wiele spraw, w których wyroki okazały się korzystne dla podatników, Dyrektor KIS nadal utrzymuje, że świadczenia dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę są dla nich przychodem.

 

W ostatnio wydanych interpretacjach indywidualnych pojawiła się taka linia orzecznicza, która jest zgodnie krytykowane przez doradców podatkowych.

Wskazania ze strony NSA są jasne, co niesie nadzieję na zmianę stanowiska fiskusa. W szczególności, że eksperci, sądy oraz Dyrektor KIS w kontekście wykładni krajowych unormowań w tej sprawie czerpią z jednego źródła – wyroku Trybunału Konstytucyjnego 8 lipca 2014 r, natomiast wnioski, do których dochodzą są inne.

Jak podkreśla Rafał Sidorowicz, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP:
Sądy potwierdzają, że świadczenie zakwaterowania pracownikowi delegowanemu przez pracodawcę do innego państwa UE spełniane jest w interesie pracodawcy i nie może zostać uznane za przychód z nieodpłatnych świadczeń tego pracownika.

Nasz ekspert dodaje również, że:
Stanowisko dyrektora KIS nie jest całkowicie pozbawione logiki, aczkolwiek pomija specyfikę świadczenia pracy w związku z oddelegowaniem do pracy za granicą. A to już rzutuje na merytoryczne rozstrzygnięcie zagadnienia.

 

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9540535,fiskus-nie-odpuszcza-w-sprawie-pit-od-bezplatnego-zakwaterowania.html