Sejm przegłosował 27 stycznia 2022 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa ta nie weszła jeszcze w życie. Obecnie znajduje się w Senacie. Nowelizacja ta zakłada m.in. przeniesienie zapisów rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fi zycznych (Dz.U. poz. 28; dalej: rozporządzenie MF) na poziom ustawowy. W ustawie tej brak jest jednak przepisów przejściowych dotyczących złożonych już wniosków o niestosowanie rozporządzenia.

  • Co należy zrobić w przypadku, gdy pracownik złożył wniosek o niestosowanie rozporządzenia ministra fi nansów odnośnie przesunięć terminów dotyczących poboru zaliczek na podatek?
  • Czy jeżeli ustawa już jest przygotowana, to taki wniosek dalej będzie ważny?
  • A może jednak będzie trzeba robić korektę i wyrównać pracownikowi?

Odpowiedzi na te i więcej pytań dotyczących tego jak stosować rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej udziela Dorian Jabłoński z Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz