Dla firmy udzielającej nieodpłatnego świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych lub bezpośredniego beneficjenta kluczowe są możliwość rozpoznania związanych z tym wydatków w kosztach uzyskania przychodu oraz skutki w zakresie VAT.

Usługi pro bono cechują się dobrowolnością i brakiem otrzymywanego w zamian wynagrodzenia. Mogą polegać na wykonywaniu wszelkich czynności, które pozwalają na uzyskanie niezbędnej pomocy przez osoby lub instytucje, które nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów rynkowych danej usługi. Mogą to być np. nieodpłatne usługi prawne, ale także inne świadczenia, jak sfinansowanie remontu obiektu użyteczności publicznej, zapewnienie zakwaterowania, transportu, przeprowadzenie kursów doszkalających czy organizacja wycieczek lub wakacji dla dzieci i młodzieży.

Pomimo braku ekwiwalentności ze strony beneficjenta usługi wskazana działalność może przynosić przedsiębiorcy korzyści. Wiążą się one z budowaniem w świadomości klientów wizerunku firmy pomocnej i zaangażowanej w problemy społeczne, co jako narzędzie marketingowe może przełożyć się na zainteresowanie ofertą danego podmiotu – i co najważniejsze – na poprawę konkurencyjności, wzrost lojalności konsumentów oraz osiąganych wyników finansowych.

***

Dziś w kolejnym odcinku autorskiego cyklu ekspertów MDDP na łamach Dziennika Gazety Prawnej dotyczącego skutków podatkowych działań z zakresu CSR wyjaśniamy, jakie są przesłanki dla uznania wydatków na CSR za koszty uzyskania przychodu oraz czy z tytułu wykonania nieodpłatnej usługi pojawia się obowiązek zapłaty VAT.

Więcej w artykule Magdaleny Zamoyskiej Marii Bogrycewicz na łamach Dziennika Gazety Prawnej: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz