Jakie korzyści i ryzyka wynikają z mechanizmu safe harbour

Po spełnieniu warunków wymaganych przez przepisy organ odstępuje od kwestionowania wynagrodzenia w dwóch kategoriach transakcji kontrolowanych: pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań, to mechanizm wprowadzony przez ustawodawcę na grunt cen transferowych.

O tym, dlaczego warto dokładnie przeanalizować korzyści, obowiązki oraz ewentualne ryzyka związane ze wskazanym uproszczeniem, aby móc zdecydować, czy jego zastosowanie będzie rzeczywiście korzystne, piszą Natalia Rutkowska oraz Martyna Leszczyńska w swoim artykule dla Rzeczpospolitalink