Komisja Europejska szykuje ulgi podatkowe dla dywidend i odsetek

Komisja Europejska (KE) zaproponowała poprawę procedur stosowanych wobec inwestorów transgranicznych i pośredników finansowych, których obejmuje podatek u źródła. Podatek ten dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca z kraju UE rozlicza podatek od odsetek (19 proc.) oraz dywidend (20 proc.) w innym państwie Unii Europejskiej.

Celem nowych regulacji jest przede wszystkim usprawnienie inwestorom międzynarodowym zwrotu nadwyżek podatków.

Przypomnijmy, że na chwilę obecną na terytorium UE funkcjonuje 450 różnych formularzy, które dotyczą zwrotu podatku. Dla wielu inwestorów jest to znaczące utrudnienie. Zgodnie zaś z nowymi regulacjami – będzie jeden wspólny cyfrowy formularz oraz pojawią się dwie nowe procedury przyspieszające zwrot podatku.

Justyna Bauta-Szostak, partner, doradca podatkowy w MDDP pozytywnie ocenia planowane zmiany. Ekspertka zastrzega jednak, że propozycje te wymagają uszczegółowienia:

„Nie wiadomo, czy cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej będzie wydawany dla funduszy inwestycyjnych, czy dla ich spółek zależnych. Wskazane byłoby, żeby dotyczył całej grupy spółek należących do danego funduszu inwestycyjnego i działających w jednym państwie. Samo uzyskanie certyfikatu nie jest w praktyce takie czasochłonne i już obecnie można go w Polsce otrzymać w ciągu siedmiu dni. Ważne jest też, jak będzie wyglądał ustandaryzowany obowiązek sprawozdawczy dla firm, tj. czy będą podawały informacje o skali prowadzonej działalności, kosztach zatrudnienia, liczbie pracowników, składnikach działalności. Polskie organy podatkowe gromadzą te informacje w zasadzie na początku postępowania, co nie przeszkadza im wydłużać zwrotu podatku, przez występowanie o dodatkowe i nie zawsze konieczne, czy wymagane prawem informacje. Jeżeli po wprowadzeniu danej firmy do odpowiedniego rejestru miałaby ona możliwość otrzymania wcześniejszego zwrotu podatku, to byłby to znaczący progres”.

*****

#WIĘCEJ w artykule na stronie Puls Biznesu:

https://www.pb.pl/ke-szykuje-ulgi-podatkowe-dla-dywidend-i-odsetek-1188514.