Program Współdziałania

Dlaczego to ważne?

Program Współdziałania jest dobrowolną formą relacji pomiędzy podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Ma on zapewnić prawidłowe wypełnienie obowiązków podatkowych oraz zagwarantować transparentność działań organizacji.

Podmioty, które przystąpią do Programu Współdziałania uzyskają szereg korzyści, m.in.:

  • priorytetową realizację zwrotów podatkowych,
  • preferencje w zakresie kalkulacji odsetek od zaległości podatkowych,
  • wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych,
  • obniżenie opłat za wydanie APA/opinii zabezpieczającej,
  • zwiększenie skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania kwestiami podatkowymi i uzyskanie pewności co do poprawnego stosowania prawa podatkowego w organizacji.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie podatnika do Programu Współdziałania – analiza procesów i procedur podatkowych w celu przygotowania podatnika do aplikowania do Programu Współdziałania,

Wdrożenie rozwiązań z zakresu systemu zarządzania zgodnością podatkową, takich jak procesy, zasady, polityki i procedury – dostosowane do specyfiki i potrzeb danej organizacji,

Przygotowanie wniosku o dołączenie do Programu Współdziałania oraz formularza samooceny podatnika,

Przeprowadzenie Niezależnego Audytu Funkcji Podatkowej,

Wsparcie na wszystkich etapach procesu przystąpienia do Programu Współdziałania (w tym również w komunikacji z organami podatkowymi).

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: +48 602 704 577

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl
T: +48 600 816 431

Bartłomiej Kołodziej

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: bartlomiej.kolodziej@mddp.pl
T: +48 601 443 474