Kompleksowe wsparcie w przystąpieniu do Programu Współdziałania

Dlaczego to ważne?

Program Współdziałania to nowe narzędzie w relacjach między przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową. Ma on zapewnić prawidłowe wypełnienie obowiązków podatkowych oraz zagwarantować transparentność działań organizacji.

Podmioty, które przystąpią do Programu Współdziałania będą mogły skorzystać z możliwości zawierania porozumień w zakresie m.in.:

  • interpretacji i stosowania prawa podatkowego,
  • stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
  • wysokości zaliczek na podatek dochodowy.

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzimy niezależny audyt funkcji podatkowej na potrzeby Programu Współdziałania.

Przygotujemy odpowiedni wniosek o dołączenie do Programu Współdziałania.

Udzielimy wsparcia na wszystkich etapach procesu przystąpienia do Programu Współdziałania (w tym również w komunikacji z organami podatkowymi).

Zapraszamy do kontaktu

Jakub Warnieło

Menedżer | Doradca podatkowy
E: jakub.warnielo@mddp.pl