Z początkiem nadchodzącego roku właściciele mieszkań na wynajem utracą prawo do amortyzacji podatkowej posiadanych nieruchomości. Nowe przepisy, zawarte w Polskim Ładzie, dotyczyć będą nie tylko osób, nabywających lokale po 1 stycznia 2023 r., lecz będą mieć zastosowanie także do obiektów zakupionych przed tą datą.

Przedstawiciele inwestorów i niezależni eksperci nie mają wątpliwości, iż tak szeroki zakres nowelizacji narusza konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa, jednak organy podatkowe nie pozostawiają cienia nadziei, że w Nowym Roku możliwe byłoby rozliczanie amortyzacji po staremu.

W przypadku przedsiębiorców utrzymana zostanie opcja opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych (zarówno w postaci skali podatkowej, jak i podatku liniowego), jednak i w ich przypadku brak możliwości rozliczania odpisów amortyzacyjnych może sprawić, że ryczałt będzie jedynym wyborem uzasadnionym ekonomicznie.

Inne formy staną się opłacalne jedynie wówczas, gdy wynajmujący dokona większych zakupów wyposażenia bądź przeprowadzi kosztowny remont nieruchomości. Eksperci zwracają uwagę, iż w pierwotnej wersji projektu nowelizacji mniej korzystne zasady miały obowiązywać już w tym roku.

Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wprowadziły to wyłączenie, od początku budziły istotne wątpliwości. W toku prac nad Polskim Ładem wprowadzono przepis przejściowy, który, zdaniem Ministerstwa Finansów, miał ograniczać negatywne skutki dla podatników związane z tą regulacją i pozwolić im przygotować się na zmiany. Umożliwiono bowiem podatnikom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od mieszkań (w trakcie 2022 roku), które wprowadzone były do ewidencji do końca 2021 roku.

Więcej w artykule na portalu Alebank.pl z komentarzem Piotra Paśko.