Nieruchomości

Doradzamy firmom deweloperskim, funduszom inwestycyjnym, firmom leasingowym oraz prywatnym inwestorom na wszystkich etapach inwestycji w nieruchomości – od spraw podatkowych, prawnych po finansowe, od planowania inwestycji – przez nabycie projektu – do rozliczenia sprzedaży.

Łączymy międzynarodowe doświadczenie, światowe standardy z dogłębną znajomością polskiej rzeczywistości podatkowej, prawnej i biznesowej, w wyniku czego oferujemy praktyczne rozwiązania, które pomagają efektywniej prowadzić biznes.

Dzięki ścisłej współpracy między działami MDDP, praktyka nieruchomości licząca ponad 30 ekspertów zapewnia kompleksowe usługi doradcze niezbędne do  realizacji najważniejszych transakcji i wiodących projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Utworzenie struktury inwestycyjnej
 • Wprowadzenie zagranicznych inwestorów na polski rynek
 • Wprowadzenie polskich inwestorów na zagraniczne rynki
 • Efektywna struktura finansowania
 • Efektywna forma nabycia (w formie aktywów, udziałów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa itd.)
 • Podatkowe, finansowe i prawne badanie due diligence (identyfikacja istotnych ryzyk podatkowych)
 • Doradztwo transakcyjne, udział w negocjacjach
 • Przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej (przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży)
 • Przeglądy podatkowe
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Analizy i opinie podatkowe
 • Zwiększenie bazy do zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych  dla celów podatku dochodowego
 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
 • Przygotowanie nieruchomości do zbycia
 • Inwentaryzacja majątku
 • Przegląd podatku od nieruchomości
 • Alokacja kosztów pośrednich i bezpośrednich
 • Ustalenie wartości początkowej i stawek amortyzacji
 • Dystrybucja zysków i podatek u źródła (WHT)
 • Podatek od nieruchomości
 • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych
 • Zasady opodatkowania wyjścia z inwestycji (w formie aktywa, udziałów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa itd.)
 • Dystrybucja zysków i podatek u źródła
 • Kompleksowe wsparcie przy likwidacjach, połączeniach, podziałach, sprzedaży przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa itp.
 • Plan rozliczenia zobowiązań/ wierzytelności powstałych w trakcie prowadzonych inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji oraz koordynacja procesu restrukturyzacji/likwidacji spółek;
 • Analiza procesów z perspektywy klauzuli GAAR i MDR
 • Wnioski o zwrot nadpłaty podatku minimalnego, podatku u źródła i innych podatków dotyczących nieruchomości
 • Kompleksowe wsparcie w postępowaniach i kontrolach
 • Wnioski o zwrot nadpłaty podatku minimalnego, podatku u źródła i innych podatków dotyczących nieruchomości
 • Kompleksowe wsparcie w postępowaniach i kontrolach
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Analizy porównawcze
 • APA (uprzednie porozumienia cenowe)
 • Analiza i ocena modelu biznesowego
 • Procedura wzajemnego porozumiewania się, tj. MAP (Mutual Agreement Procedure)
 • Safe harbours
 • Formularz CIT-TP za 2018 r. i TP-R od 2019 r.;
 • Opracowanie metodologii / procedur / oświadczeń w zakresie prawidłowej identyfikacji powiązań;
 • Ryzyko „nierozpoznania” lub „recharakteryzacji” transakcji;
 • Permanent establishment z perspektywy cen transferowych
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Obsługa prawna procesu sprzedaży i nabycia nieruchomości
 • Obsługa pozostałych procesów inwestycyjnych i budowlanych
 • Doradztwo i reprezentacja przed w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Umowy najmu
 • Due diligence
 • Modelowanie przepływów pieniężnych
 • Audyt modeli finansowych
 • Przygotowywanie prognoz finansowych
 • Doradztwo w zakresie polityk rachunkowości i planów kont
 • Doradztwo w zakresie alokacji kosztów zakupu
 • Reorganizacje działów finansowo-księgowych
 • Procedury zarządzania projektami
 • Outsourcing doświadczonych menedżerów projektów
 • Przegląd efektywności i bezpieczeństwa procedur operacyjnych i zarządzania nieruchomością
 • Poszukiwanie inwestorów oraz celów potencjalnego przejęcia

Nasze projekty

Powiązane usługi

Rankingi i wyróżnienia

World Tax i World Transfer Pricing

czołowa firma doradcza w Polsce.

Tax Transactional (International Tax Review)

lider rynku doradztwa transakcyjnego.
Top Woman in Real Estate
wyróżnienie indywidualne dla lidera w kategorii Tax & accounting services.

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej

 • dwie nagrody za obsługę prestiżowych transakcji dla klientów z branży nieruchomości
Previous slide
Next slide

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Bartosz Bogdański

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.bogdanski@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Katarzyna Kozakowska

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Rafał Kran

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Łukasz Kupień

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: (+48) (22) 320 48 50

Piotr Paśko

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: piotr.pasko@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Sylwia Fik-Tarasiuk

Menedżer | Doradca podatkowy
E: sylwia.fik-tarasiuk@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 83